Borgerhout zet Vlaamse subsidies in voor veiligere schoolomgevingen


Samenvatting

Het Antwerpse district Borgerhout maakt werk van een verkeersveilige schoolomgeving op het Maarschalk Montgomeryplein. Het doet daarvoor een beroep op de subsidies van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Onder meer signalisatie en kleine infrastructuurwerken komen in aanmerking voor subsidie.

Projectomschrijving

In Borgerhout zorgde de verouderde inrichting van het kruispunt aan basisschool De Kleine Muze voor onduidelijkheid en gevaarlijke situaties. De grote asfaltvlakte maakte dat het plein, zeker voor kinderen, moeilijk oversteekbaar was. Bovendien werkte het ontwerp foutparkeren in de hand. Daarop besliste de stad in samenspraak met de schooldirectie om de schoolomgeving heraan te leggen en meteen de veiligheid en aantrekkelijkheid voor actieve weggebruikers te verhogen.

De schoolomgeving aan het Maarschalk Montgomeryplein werd volledig hertekend met onder meer 2 verkeersplateaus, voetpaduitstulpingen, extra groen en fietsenbeugels, rijbaanversmallingen, wegmarkeringen, grondstickers en vlaggenmasten. Alle maatregelen zorgden intussen voor een betere zichtbaarheid, trager verkeer, minder foutparkeerders én een toename in het aantal mensen dat te voet of met de fiets naar school komt. 

Betrokken partijen

Stad Antwerpen, District Borgerhout

Evaluatie

Exacte cijfers zijn niet beschikbaar, maar het schoolteam merkt alvast een verschil met de situatie voor de heraanleg: meer ouders komen hun kind met de fiets brengen omdat het nu veiliger is. En ook het ‘racegedrag’ van bepaalde bestuurders is grotendeels verdwenen dankzij de verhoogde aanleg met bredere voetpaden. Zeker de voetpaduitstulping aan de schoolpoort, waarvoor 3 parkeerplaatsen werden geschrapt, zorgt voor een betere zichtbaarheid. 

Om de verkeerssituatie in de ruimere buurt van de school ook veiliger te maken, koos het district voor bijkomende acties en werkzaamheden met een heraanleg van de ’s Herenstraat en het Luitenant Naeyaertplein, en de invoering van een schoolstraat in de Oudstrijdersstraat. Daarnaast bracht het district in 3 verschillende straten rondom de school extra markeringen aan met o.a. A23-verkeersborden, A23-grondstickers en een duidelijke ‘SCHOOL’-markering op het asfalt.

Investering

2021

  • Het project in Borgerhout is onderdeel van een ruimer mobiliteitsplan en subsidiedossier van de stad Antwerpen voor 10 schoolomgevingen, verdeeld over 9 districten. De stad diende voor alle projecten een dossier in voor subsidies van de Vlaamse Overheid.
  • Borgerhout: 107.000 euro eigen inbreng en 25.500 euro subsidie van DMOW voor de heraanleg in Borgerhout (projectsubsidies van 50%: principe ‘een euro voor een euro’ met een max. van 25.000 euro per schoolomgeving en per schoolroute maximaal 100.000 euro)

Initiatiefnemers

  • Stad Antwerpen, District Borgerhout

Contact

Wouter Corluy

  • consulent mobiliteit Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling – Afdeling mobiliteit | advies en ondersteuning
  • wouter.corluy@antwerpen.be
  • 0498 48 39 54

Locatie

Maarschalk Montgomeryplein, Borgerhout

Dit vind je zeker ook interessant

Interview

School-straten: Hoogstraten werkt aan veilige schoolomgevingen

Praktijk

Zonhoven zet Vlaamse subsidies in voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes

Nieuws

18.02.2022 // Webinar “Subsidies voor verkeersveilige schoolroutes en schoolomgevingen”