Zonhoven zet Vlaamse subsidies in voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes


Samenvatting

Gemeente Zonhoven maakt werk van verkeersveilige schoolomgevingen en schoolroutes. Ze doet daarvoor een beroep op de subsidies van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Onder meer signalisatie en kleine infrastructuurwerken komen in aanmerking voor subsidie. 

Projectomschrijving

In Zonhoven kwam in mei 2021 de vraag van de schooldirectie van basisschool De Horizon om een schoolstraat in te richten. Tegelijkertijd plande de gemeente al een herinrichting tot fietsstraat van een verbindingsweg langs een schoolroute van een tweede basisschool. Daarop diende de gemeente een subsidieaanvraag in om zowel beide schoolomgevingen als enkele schoolroutes veiliger te maken. Het budget investeerde de gemeente in:

  • de heraanleg van de verbindingsweg tussen de parking en de school ‘De Lettermolen’ tot een fietsstraat – de eerste in Zonhoven. 
  • de inrichting van een schoolstraat aan basisschool ‘De Horizon’ met onder meer een permanente flexibele ‘octopus’ met slagbomen en extra signalisatie. 

Dankzij deze ingrepen kunnen ouders en kinderen vandaag veiliger met de fiets naar school komen.

Betrokken partijen

De gemeente Zonhoven

Evaluatie

De gemeente Zonhoven is zeer positief over het vlotte verloop van de procedures voor goedkeuring en uitbetaling van de subsidies en neemt ook andere schoolomgevingen op haar grondgebied onder de loep met het oog op nieuwe verbeteringstrajecten. De gemeente diende in juli 2021 een dossier voor subsidieaanvraag in. De toekenning kwam een maand later en in september startte de realisatie van de plannen. De eindafrekening en uitbetaling van de subsidie volgden in november en december van hetzelfde jaar.

De gemeente Zonhoven volgt de cijfers van het aantal fietsers in alle scholen op haar grondgebied jaarlijks op. De nieuwe cijfers zijn in het voorjaar van 2022 beschikbaar. De inschatting op basis van de feedback van de directie is dat de afwikkeling van het verkeer na school nu vlotter en veiliger verloopt. Alleen worden veel kinderen nog steeds voornamelijk met de auto naar school gebracht. De gemeente zal daarom extra inzetten op sensibilisering en stimulerende maatregelen om het aantal actieve verplaatsingen te verhogen.

Investering

2021

  • Zonhoven: 51.000 euro eigen inbreng en 25.500 euro subsidie van DMOW (projectsubsidies van 50%: principe ‘een euro voor een euro’ met een max. van 25.000 euro per schoolomgeving en per schoolroute maximaal 100.000 euro)

Initiatiefnemers

  • Gemeente Zonhoven, dienst Mobiliteit

Contact

Cindy Lodewyckx

Locatie

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Kinderknooppuntennetwerk Kinrooi voor veiliger schoolverkeer

Nieuws

Vuistregels voor verlichting langs fietspaden

Nieuws

Fietsen werd afgelopen jaren 40% veiliger