Voorrang voor fietsers op fietssnelweg F74


Samenvatting

De fietssnelweg F74, van Hasselt tot Hamont-Achel, vormt de noord-zuid-as doorheen Limburg. Op het noordelijke gedeelte van deze fietssnelweg hebben fietsers sinds kort op 30 van de 33 kruispunten voorrang ter hoogte van kruisende wegen.

Projectbeschrijving

Provincie Limburg startte in 2017 de studie voor de aanleg van de volledige F74, van Hasselt tot Hamont-Achel. Het noordelijke gedeelte van deze fietssnelweg, tussen Houthalen-Helchteren en Hamont-Achel, maakt gebruik van een befietsbare oude spoorbedding, Spoorlijn 18. De fietssnelweg kruist diverse wegen. Het was de ambitie van de provincie om de fietssnelweg ter hoogte van kruispunten met lokale wegen type 2 en 3 in de voorrang te brengen. Een toolbox gebaseerd op de toenmalige wegencategorisering leidde het proces in goede banen. Dit resulteerde in de lente van 2024 tot de aanpak van kruispunten waarbij fietsers hoofdzakelijk voorrang hebben? Het gaat om 30 van de 33 kruispunten.

Betrokken partijen

Op de intergemeentelijke GBC’s (de voorganger van de PSG) was het vooral belangrijk om de gemeentebesturen allemaal op dezelfde lijn te krijgen. Waar in 2017 nog niet alle gemeentebesturen overtuigd waren van fietsers in de voorrang, werden alle gemeenten over de streep getrokken omdat hun buurgemeenten ook meegingen in het concept.

De aanpak op de F74 inspireert ook andere Limburgse gemeenten met een fietssnelweg en vergelijkbare kruisingen op hun grondgebied. Door de reële voorbeelden is het concept ‘fietsers in de voorrang’ meer toegankelijk geworden. Kruisingen op de F791, F70, F702 en F75 zullen ook in de voorrang komen met de toolbox van de F74 als startpunt.

Op twee kruispunten ter hoogte van drukke verbindingswegen (Guldensporenlaan in Houthalen en Overweglaan in Peer) waar aanvankelijk geen voorrang voor fietsers zou worden geboden, werd recent toch besloten om fietsers ook daar voorrang te geven, met behulp van een lichtenregeling aangestuurd door detectie van fietsers. Het bijkomende voordeel van lichtenregelingen is het beperktere ruimtebeslag, waardoor ook meer aan de voorwaarden vanuit het Agentschap Natuur en Bos kon worden voldaan.

Evaluatie

Een grondige evaluatie zal later plaatsvinden, wanneer de voorrang op de kruispunten enige tijd operationeel is. In afwachting daarvan noteerde de provincie alvast de volgende elementen:

 • Fietsers omleiden tijdens de werken blijft een uitdaging. Voor veel mensen is dit immers een vertrouwd traject. Veel fietsers negeerden de omleidingen en zochten hun weg doorheen de werken, zelfs al was dat niet aangewezen bij een warme asfaltlaag.
 • Op een aantal locaties met wegversmallingen werden de bermen stuk gereden door auto’s om niet beurtelings te hoeven passeren. Daar zijn ondertussen bijkomende biggenruggen geplaatst. Bij vergelijkbare nieuwe projecten zal er aan gedacht worden de wegversmalling standaard ‘harder’ te maken voor auto’s.
 • Doorheen het proces besloot de provincie om bijkomende borden te plaatsen om de voorrangsituatie duidelijk te maken. Dit was deels ook op verzoek van de lokale besturen.

Investering

2024

 • Totale budget: €3,4 miljoen incl. BTW
 • Financiële partners:
  • 100% Provincie Limburg

Initiatiefnemers

 • Provincie Limburg
 • Directie Omgeving-Mobiliteit-Fiets

Contact

Ruben Vandael

 • Provincie Limburg
 • Coördinator-fietsmanager
 • ruben.vandael@limburg.be

Locatie

F74 (Hasselt – Pelt – Fietssnelwegen)

 

Extra informatie

Toolbox Spoorlijn 18

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Vuistregels voor verlichting langs fietspaden

Praktijk

Dynamische verlichting op fietssnelwegen in Pelt en Beveren

Fietssnelweg Leuven-Brussel blijft populairste route in Vlaams-Brabant