Adviesnota: Fietsoversteekmarkeringen op kruispunten


Fietsoversteken eenduidig aanduiden op kruispunten is een belangrijke stap in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Fietsberaad Vlaanderen heeft daarom in de zomer van 2016 het initiatief genomen om een werkgroep op te richten. Het doel van die werkgroep was om een eenduidig en gedragen voorstel van fietsoversteekmarkeringen bekomen.

De installatie van die werkgroep kwam er naar aanleiding van verschillende opmerkingen die zowel de VVSG, de Vlaamse overheid als Fietsberaad Vlaanderen verzamelden over het verwijderen van fietsoversteekmarkeringen (blokkenmarkering, maar ook fietspadmarkeringen dwars op de voorrang) op kruispunten van gewestwegen.

Het samenbrengen van deze werkgroep heeft geleid tot een aanpassing van het dienstorder MOW/AWV/2017/6: ‘Gekleurde wegoppervlakken voor fietsvoorzieningen – fietsgeleiding op kruispunten’.

Het concrete resultaat is dat fietsoversteken uit de voorrang opnieuw een aangepaste markering krijgen. Ook aan lokale wegbeheerders vragen we om deze markering toe te passen op fietsoversteken uit de voorrang.​​​​

​Het volledige advies vind je terug in de bijlage. De focus in deze nota ligt op oversteken uit de voorrang op kruispunten. ​

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Fietsmarkeringen bij kruising gewestweg (Roeselare)