Lokfiets pakt fietsdiefstallen aan (politiezone MINOS)


Om het grote aantal fietsdiefstallen aan te pakken, startte de politiezone MINOS (Mortsel, Boechout, Borsbeek, Wommelgem en Wijnegem) in juli 2015 met het inschakelen van een lokfiets. Deze fiets wordt uitgerust met een gps-zender en op een diefstalgevoelige plaats gestald. Diefstalgevoelige plaatsen zijn vaak haltes van het openbaar vervoer en autoparkings. Indien de fiets gestolen wordt, dan wordt dit door de software die met de gps-zender verbonden is opgemerkt en worden de politiediensten gewaarschuwd. Daarop schieten zij in actie om de dader op te sporen. De personele inzet is miniem, want er wordt enkel gereageerd indien de fiets gestolen wordt. Overdag zijn dit de wijkondersteuningsteams, ’s nachts de interventieteams.

Bij de start van het project werd gebruik gemaakt van één lokfiets. Deze werd tweemaal ingezet en ook telkens binnen een tijdspanne van 24 uur gestolen. Hierdoor werd de politie naar de daders en 15 andere gestolen fietsen geleid. Dit spoorde de politiezone aan een aanvraag in te dienen om het project verder te zetten en uit te breiden naar twee fietsen. Het parket beslist daarna of er toelating gegeven wordt, gezien deze maatregel onder de wetgeving van ‘Bijzondere opsporingsmethoden’ (BOM) valt.

De doelstelling is tweeledig en omvat enerzijds de daling in het aantal fietsdiefstallen en anderzijds het identificeren en bestraffen van de daders.

Lokfiets MINOS

Initiatiefnemers

  • Politiezone MINOS

Contact

Politiezone MINOS

  •  03 451 98 50

Evaluatie

Door het gebruik van de lokfiets werden al enkele daders betrapt. Of de lokfiets daadwerkelijk een impact heeft op een daling van het aantal diefstallen, is nog te vroeg om te besluiten. Deze aantallen zijn nog niet bekend sinds de start van het project en worden ook door andere factoren beïnvloed.

Het project werd wel overgenomen in andere politiezones en steden. De zones Grens, Schoten, Noord en Voorkempen (allen in provincie Antwerpen) hebben ook besloten een lokfiets in te zetten. Daarnaast heeft ook Gent een drietal fietsen ingezet, is men in Leuven met een proefproject gestart en werd in Mechelen in december ook een lokfiets ingeschakeld.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Vuistregels voor verlichting langs fietspaden

Nieuws

Federale overheid en gewesten lanceren samen “mybike”

Nieuws

Fietsen werd afgelopen jaren 40% veiliger