Federale overheid en gewesten lanceren samen “mybike”


Fietsen registeren zodat ze bij een fietsdiefstal makkelijker kunnen worden terug bezorgd. Dat is het doel van “mybike”. Het systeem is sinds 2019 actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en wordt nu uitgebreid naar heel België. Daarvoor sloegen verschillende ministers van de Federale overheid en de gewestelijke overheden de handen in elkaar.

Nieuw instrument in de strijd tegen fietsdiefstal: een centraal register met toegang voor politie

Op het nieuwe fietsregistratieplatform kunnen alle burgers gratis en vrijwillig hun fiets registeren en beter beschermen tegen diefstal. Fietsverenigingen waren al lang vragende partij voor zo’n register. Fietsen worden geïdentificeerd met behulp van een unieke gratis sticker. Mybike verkleint het risico op diefstal en heling en verhoogt de kans om een gestolen fiets terug te vinden, zodra de politie toegang zal hebben tot het register. Hoewel het register in het Brussels gewest al bestond, is die rechtstreekse toegang voor de politie ook voor hen een nieuwe functionaliteit.

Het is de bedoeling dat de registratie van fietsen met het rijksregisternummer uitdooft. Het doorverkopen van fietsen leverden wel eens moeilijkheden op om de fiets opnieuw bij d ejuiste eigenaar te krijgen. Ook de privacy was er niet gewaarborgd. Daaraan komt het nieuwe mybike tegemoet, dat toegankelijk is met de ItsMe-app.

Een eenvoudige code die fietsen veel beter beschermt

Iedereen die in België woont en ouder is dan 13 jaar kan een fiets gratis registreren op mybike. Concreet wordt elke fiets gemerkt met een unieke QR-code (via een anti-fraudesticker) en geregistreerd in een centraal register. De FOD Mobiliteit beheert de databank die toegankelijk zal zijn voor politie en justitie. De Gewesten staan in voor de aanbieding van het platform, het verzenden van de stickers en het beheer van de helpdesk. Op het platform geef je alle gegevens en kenmerken van jouw fiets in, inclusief foto’s en aankoopbewijzen. Daarmee bewijs je jouw eigenaarschap. Wie de sticker scant, krijgt informatie over de fiets en de eigenaar, zonder in te breken op de privacy. Bij het doorverkopen van de fiets, kan de eigendom van een fiets in alle transparantie en veiligheid worden overgedragen.

De politie kan via het register makkelijker contact opnemen met de rechtmatige eigenaar. Maar ook potentiële kopers van tweedehandsfietsen kunnen door de code op de fiets te scannen te weten komen of een fiets als dan niet als gestolen werd opgegeven. Wanneer iemand een gestolen fiets terugvindt, kan die ook anoniem rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar en de diefstal melden aan de politie.

Meer coördinatie en coherentie

Mybike moet volgens de initiatiefnemers een perfermant systeem zijn, dat zorgt voor meer een coherentie en coördinatie in de aanpak van en de strijd tegen fietsdiefstal in België.

Fietsberaad Vlaanderen ziet nog meer mogelijkheden. Fietsen staan soms foutief of hinderlijk geparkeerd, zowel op het publieke domein als in stallingen. Als Mybike ook een communicatiesysteem krijgt voor stallingsbeheerders en handhavers (politie, gemeenschapswachten,…) kunnen fietsers zelf opgeroepen worden om hun fiets binnen een gelimiteerde periode te verplaatsen. Ook de toegangscontrole tot stallingen zou via Mybike beter gereguleerd kunnen, zodat de kansen voor fietsdieven verder verminderen.

Steden en gemeenten

Steden en gemeenten kunnen ook zelf met mybike aan de slag. De Vlaamse overheid (Departement Mobiliteit en Openbare werken) heeft een webpagina ter beschikking waar steden en gemeenten uitgenodigd worden om mybike-stickers aan te bieden aan hun inwoners. Alle info vind je op de webpagina voor steden en gemeenten: fietsregistratie: mybike.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Mybike: al bijna 20.000 fietsen geregistreerd in Vlaanderen

Nieuws

Lokfiets binnenkort opnieuw mogelijk in strijd tegen fietsdiefstal