Lokfiets binnenkort opnieuw mogelijk in strijd tegen fietsdiefstal


Fietsberaad Vlaanderen schat het aantal fietsdiefstallen in Vlaanderen op 25.000 à 30.000 per jaar. Ongeveer 16.500 daarvan worden bij de politie aangegeven. Het is algemeen bekend dat het probleem van fietsdiefstal veel groter is dan de statistieken doen uitschijnen. Dankzij haar onderzoek FietsDNA kon Fietsberaad Vlaanderen tot de inschatting komen. Om fietsdiefstal op hotspots te voorkomen, is de lokfiets een handig instrument.

Het fietsgebruik neemt toe en ook de waarde van de fiets stijgt. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van hun  fiets voor hun dagelijkse verplaatsingen. Dieven stelen jaarlijks ongeveer 5 keer meer fietsen dan auto’s (aangiftecijfers autodiefstal vs inschatting aantal fietsdiefstallen). Fietsdiefstal blijft dus een groot probleem.

Lokfiets opnieuw mogelijk

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil het voor politiezones opnieuw makkelijker maken om lokfietsen in te zetten. Met een lokfiets kunnen ze fietsdiefstallen voorkomen. Een lokfiets wordt nu gezien als een bijzondere opsporingsmethode, waarvoor voorafgaandelijke toestemming van een magistraat nodig is. Die omslachtige procedure wil de minister vereenvoudigt zien, zodat lokale politiezones ook voor fietsdiefstal een lik-op-stukbeleid kunnen voeren.

Navraag bij politiezones leert Fietsberaad Vlaanderen dat ongeveer 15% van de aangiften betrekking heeft op een fietsdiefstal op het private domein (denk aan garages, tuinbergingen, kantoren,…). 80% van de fietsdiefstallen wordt gepleegd op het (semi-)publieke domein: op straat, aan stationsomgevingen, op niet-afgesloten parkings, in recreatieparken,… Ruim 9 op 10 politiezones noemt stationsomgevingen en bushaltes een “hotspot voor fietsdiefstal”.  30% van de aangiften op het (semi-)publieke domein heeft erop betrekking. Het gaat omgerekend over 5.000 à 7.500 fietsen op jaarbasis (of 15 à 20 fietsen per dag), voor een totale waarde van 3,750.000 tot 5.625.000 euro. Dat waardeverlies is niet eenvoudig in te schatten, maar de meest waardevolle fietsen zijn natuurlijk het aantrekkelijkst. Voor alle fietsdiefstallen samen schat Fietsberaad de totale waarde zelfs op ruim 20 miljoen euro per jaar.

Maar er is ook goed nieuws. De politie kan bijna 12% van de gestolen fietsen terugbezorgen aan de eigenaar.

Fietsdiefstal voorkomen

Fietsers kunnen zelf fietsdiefstal trachten te voorkomen door hun fiets slotvast op een plek met sociale controle achter te laten, én met een extra slot verbonden met een vaste constructie (paal, fietsparkeersysteem,…). Via VeloPark kunnen fietsers ook zelf op zoek gaan naar een plek waar steden en gemeenten veilige fietsstallingen voorzien. De stad Antwerpen investeerde zelfs in beveiligde stalling waar je met je bankkaart toegang krijgt.

De federale overheid werkt samen met de gewesten ook aan een uitbreiding van MyBike. Dat registratiesysteem vervangt de bestaande fietsregistratie en moet het doorverkopen van gestolen fietsen verhinderen.

Wie zijn gestolen fiets terugzoekt, kan ook terecht op www.gevondenfietsen.be.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

3984 fietsen op zoek naar rechtmatige eigenaar