Veilige fietstalling gezocht? Kijk op Velopark.be


Fietsberaad Vlaanderen lanceerde in december vorig jaar Velopark.be, een digitaal platform met alle informatie over fietsstallingen, gaande van het aantal vrije plaatsen tot de kostprijs ervan. Dat moet nog meer mensen overtuigen om de fiets te nemen. Het is een initiatief van de federale ministers De Backer en Bellot in het kader van de oproep “Smart Mobility Belgium”*. Nu staan al 494 fietsenstallingen online, het systeem wordt gaandeweg verder uitgerold.

Fiets als volwaardig vervoersmiddel

Meer mensen nemen tegenwoordig de fiets en dus stijgt ook de nood aan  kwaliteitsvolle fietsenstallingen. Vandaag is daar geen algemeen overzicht van. Daarom wil Velopark.be alle stallingen in België integreren in één digitaal platform: eigenaars van een fietsparking delen op één centrale digitale plaats alle nuttige informatie; fietsers kunnen overal en altijd checken hoeveel vrije plaatsen er nog zijn en tegen welke voorwaarden.

Fietsberaad Vlaanderen roept alle steden en gemeenten op om fietsenstallingen toe te voegen. Steden en gemeenten die een account hebben aangemaakt, kunnen gemakkelijk fietsenstallingen toevoegen op http://admin.velopark.be. Dat neemt zo’n tien minuten per stalling in beslag en het resultaat is meteen zichtbaar op www.velopark.be

Er staan momenteel al 494 fietsenstallingen online. De informatie hoeft maar één keer ingegeven te worden en wordt nadien steeds correct weergegeven op allerlei toepassingen zoals mobiliteitsapps van vervoerbedrijven, MaaS-dienstverleners (MaaS = mobility as a service) en websites. Dus ook op de website van de steden en gemeenten, dankzij de daarvoor ontwikkelde pagina die geïntegreerd wordt op de eigen website. Velopark.be is handig voor aanbieders én gebruikers. Zo wordt de fiets een vaste schakel in het vervoeraanbod.

Fiets veilig stallen

Fietsers hechten veel belang aan comfortabele en veilige stallingen. Jan Vermeulen, voorzitter van Fietsberaad Vlaanderen: ‘Gegevens als open data beschikbaar stellen is de eerste stap naar meer beveiliging en toegangscontrole in stallingen. Het platform moet het mogelijk maken de actuele bezettingsgraad van beveiligde plaatsen aan te geven, via de cloud digitale fietskluizen te reserveren en op termijn zelfs ongewenst bezoek in de stalling te beperken. Net als in Nederland moeten we daarin nog meer investeren.’  Ook fietsregistratie moet digitaal. Nieuwe registratietechnieken helpen politie, handhavings- en beveiligingspersoneel en stallingseigenaars om snel en rechtstreeks met fietseigenaar te communiceren, zonder dat de privacy in het gedrang komt. Fietsberaad Vlaanderen wil aan proefprojecten werken.

Groei mogelijk mits investeringen

25% van alle treinreizigers neemt de fiets naar het station. De NMBS drijft het aantal stallingen op van 100.000 plaatsen nu naar 150.000 tegen 2025. ‘Onze stations moeten evolueren tot hubs, waar de reiziger eenvoudig kan overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere. Velopark draagt hiertoe bij,’ zegt Koen Van Lancker, Head of Innovation & Station Environment bij de NMBS.

Ook de nieuwe Vlaamse regering zet sterk in op de groei van het fietsverkeer. ‘Daar horen meer innovatieve fietsparkeeroplossingen bij. Met Velopark neemt Fietsberaad Vlaanderen die ondersteunende rol op en bewijst het de meerwaarde als kenniscentrum zodat ook de producenten erop kunnen inspelen,’ aldus Lydia Peeters, Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit.

Ook de lokale besturen willen verder op de ingeslagen weg. ‘Steden en gemeenten zetten volop in op duurzame mobiliteit, we steunen initiatieven die mensen aanzetten de fiets te nemen en hopen dit instrument binnenkort in heel Vlaanderen te kunnen toepassen,’ aldus Wim Dries, voorzitter van VVSG.

Smart Mobility Belgium

Velopark kwam tot stand binnen de digitale agenda van de federale overheid en Smart Mobility Belgium. Francois Bellot, federale minister voor Mobiliteit: ‘Met Smart Mobility Belgium wilden we digitale ontwikkelingen in de mobiliteitssector versnellen. Velopark toont aan dat de fietssector vernieuwend kan zijn. Big data over mobiliteit kunnen de overheid helpen bij beslissingen. We kunnen de verschillende resultaten van de Smart Mobility Call samenbrengen in een nieuw openbaar platform’.

Nog meer weten over de toekomstige mogelijkheden van Velopark? Lees dan zeker het rapport “Omgevingsanalyse: wat bestaat er al rond digitaal fietsparkeren?” en het rapport “Mogelijkheden rond toegangscontrole & identificatie bij fietsparkeren”.

 

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Fietsparkeren in Grimbergen: de juiste fietsenstalling op de juiste plaats

Artikel

Modernisering van fietskluizen aan Nederlandse stations

Artikel

Fietsparkeren in Eindhoven: van beleid tot praktijk