Hoe combineer je fietsen op een jaagpad met laad- en losverkeer? (Rumst)


Jaagpaden zijn geliefde verbindingen voor fietsers. Ze zijn autovrij, hebben meestal een comfortabele breedte, amper kruispunten, zijn rechtlijnig en landschappelijk interessant. Echter zijn jaagpaden geen fietspaden: het pad blijft een dienstweg waar fietsen is toegestaan.

Dat brengt soms gevaarlijke situaties met zich mee. Fiets- en vrachtwagenverkeer kunnen er namelijk met elkaar in conflict komen. Om dat te voorkomen, heeft de gemeente Rumst gezorgd voor een ongelijkvloerse oplossing: een fietstunnel zodat fietsers een vrije en veilige doorgang kunnen genieten.

In Rumst aan de noordoever van de Rupel loopt een jaagpad dat ook geselecteerd is als fietssnelweg (F17). Het is zeer geliefd bij fietsers. Daarnaast maken eveneens vrachtwagens gebruik van deze weg om zo de firma Wienerberger te bereiken. Aangezien dat kan leiden tot gevaarlijke situaties, heeft de gemeente Rumst oplossingen uitgewerkt om fietsers een meer aangename en veilige omgeving te garanderen.

Het jaagpad buigt nu namelijk licht af en is ook ingetunneld. Op die manier worden laad- en losverkeer en fietsverkeer verticaal van elkaar gescheiden en hoeven fietsers niet om te rijden of te stoppen. Ten slotte werd er ook een gelijkvloerse kruising aangelegd met verkeerslichten.

In 2014 startte de gemeente met de opmaak van de technische uitvoeringsplannen. Vervolgens hebben een tiental aannemers bestekken en offertes opgemaakt. In 2016 zijn de infrastructuurwerken uiteindelijk gebouwd.

In de bijlage vind je een kaart met het fietssnelwegennetwerk terug waarop de locatie van firma Wienerberger is aangeduid. Je vindt er ook nog een folder van het bedrijf terug met de plannen van de infrastructuurwerken.

Initiatiefnemers

  • Gemeente Rumst
  • Bedrijf Wienerberger

Contact

Milieudienst gemeente Rumst

  • milieu@rumst.be

Locatie

Bedrijf Wienerberger in Rumst

Betrokken partijen

De gemeente Rumst heeft deze oplossingen uitgedacht in samenwerking met gemeente Boom, Waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap Natuur en Bos en het bedrijf Wienerberger.

Evaluatie

De projectgroep heeft geen evaluatie gepland. Wel heeft ze opdracht geleerd dat een ongelijkvloerse kruisingsoplossingen voor fietsers op belangrijke functionele en recreatieve assen is bij hoge verkeersintensiteiten van het kruisend gemotoriseerd verkeer onontbeerlijk is.

Investering

Alles werd gefinancierd door Wienerberger. Een belangrijk principe van de waterwegbeheerders als het gaat over gemengd gebruik van jaagpaden is namelijk dat het geen kostprijsverhogend effect mag hebben op watergebonden overslagactiviteiten. De financiering is dus voor de rekening van de aanvrager.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Vuistregels voor verlichting langs fietspaden

Nieuws

Fietsen werd afgelopen jaren 40% veiliger

Document

Evolutie van fietsgebruik en fietsveiligheid in Vlaanderen: een vergelijking met Nederland en Denemarken