Fietsveiligheid in een bedrijfsomgeving

Fietsveiligheid kan een issue vormen op bv. industriewegen, waar zwaar laad- en losverkeer passeert. Dat brengt soms gevaarlijke situaties met zich mee. Fiets- en vrachtwagenverkeer kunnen er namelijk met elkaar in conflict komen. In zulke gevallen kan een fietstunnel een oplossing bieden, zodat fietsers een vrije en veilige doorgang kunnen genieten.

Dit moet je zeker lezen over fietsveiligheid in een bedrijfsomgeving

Praktijk

Hoe combineer je fietsen op een jaagpad met laad- en losverkeer? (Rumst)