Advies Helmplicht voor fietsers?


Regelmatig duikt het debat rond de fietshelm op. Verplichten of niet, is dan vaak de vraag. Naar aanleiding hiervan voerde Fietsberaad Vlaanderen in 2015 een discussie op haar programmaraad. Fietsberaad verzamelde noodzakelijke kennis over het al dan niet verplichten van de fietshelm en de ingeschatte effecten van een verplichting binnen het Vlaamse fietsgebruik. Ze nam ook de gevolgen op het fietsgebruik en fietsveiligheid in overweging en bestudeerde de situatie in omringende landen. Tot slot luisterde ze ook naar aanbevelingen van een aantal andere organisaties.

In 2021 werd dit advies herzien. Het nieuwe advies verzamelt de noodzakelijke kennis en meest recente inzichten over de effecten van een eventuele fietshelmverplichting. Het behandelt de wetenschappelijke inzichten uit binnen- en buitenland en de perspectieven voor meer verkeersveiligheid voor fietsers. Het advies formuleert algemene en specifieke aanbevelingen over de rol en het gebruik van de fietshelm.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Brugge neemt gevaarlijke fietspaaltjes weg voor meer veiligheid op de weg

Interview

Nieuwe regels voor de elektrische step vanaf 1 juli

Nieuws

18.02.2022 // Webinar “Subsidies voor verkeersveilige schoolroutes en schoolomgevingen”