Nieuwe regels voor de elektrische step vanaf 1 juli


Begin mei keurde de voltallige Kamer enkele regels goed waaraan e-steps moeten voldoen. Vanaf 1 juli zijn de nieuwe regels van kracht. Bestuurders moeten, op enkele uitzonderingen na, minstens zestien jaar oud zijn. Ze mogen geen passagiers vervoeren en ze mogen niet meer op het trottoir rijden. Er komen ook parkeerzones voor deelsteps. 

De elektrische step heeft de voorbije jaren opgang gemaakt als snel en makkelijk vervoermiddel, zeker in een stedelijke omgeving. Het aantal ongevallen waarbij e-steps betrokken waren, nam evenwel evenredig toe, vaak met ernstige lichamelijke gevolgen voor bestuurders en eventuele passagiers. Mobiliteitsexperts maar ook spoedartsen in de ziekenhuizen vroegen het gebruik te regelen. Joris Vandenbroucke (Vooruit) diende in oktober vorig jaar een wetsvoorstel in om aan de verzuchtingen op het vlak van verkeersveiligheid tegemoet te komen. ‘Ik verwelkom de e-step. Hij is een handig, snel en duurzaam vervoermiddel, een volwaardig onderdeel van de mobiliteitsmix. Maar het was nodig enkele regels vast te leggen. Het gaat uiteindelijk om voertuigen die 25 km/u kunnen rijden en die snel accelereren. Vandaar het eerste principe in mijn wetsvoorstel: een verbod op de e-step voor kinderen en jongeren onder de zestien jaar. Bestuurders moeten toch een zekere maturiteit en ervaring in het verkeer hebben. Het tweede principe is dat e-steps niet meer toegelaten zijn op het trottoir, ook niet als ze stapvoets rijden. Ten derde mogen er geen passagiers meer meegenomen worden op de elektrische step. Die voertuigen zijn gemaakt voor één persoon, niet voor twee of zelfs drie mensen. Bij ongevallen waren de gevolgen voor passagiers vaak zeer ernstig.’ 

Parallel aan het voorbereiden van het wetsvoorstel boog ook een interfederale werkgroep zich over de e-step. De conclusies van dat traject werden in het wetsvoorstel meegenomen. ‘Over de drie principes was iedereen het eens, er werden enkele amendementen aan toegevoegd,’ zegt Joris Vandenbroucke. ‘Zo komen er regels voor het parkeren van vooral deelsteps. Die zomaar achterlaten op het trottoir zal niet meer kunnen. Er komen afgebakende parkeerzones en zones waar het verboden is te parkeren. Parkeren op het trottoir is alleen nog toegelaten als dat voetgangers niet hindert. Ook regels over verlichting en reflectoren, en normen voor bijvoorbeeld de remmen van e-steps zijn een goede zaak.

Waar ik minder gelukkig mee ben, zijn de uitzonderingen op de minimumleeftijd van zestien jaar.

 

In autovrij gebied, in speel- en leefstraten, op de zeedijk, op het Ravel-netwerk zullen kinderen wel nog met de e-step mogen rijden. Het is de eerste keer dat een leeftijdsgrens gekoppeld wordt aan een bepaalde context, aan het soort weg waar je je op begeeft. Ik vrees dat dit voor verwarring zal zorgen. En, meer fundamenteel, ik vind dat een e-step geen speelgoed is maar een vervoermiddel dat een behoorlijk hoge snelheid kan halen en dus ongeschikt is voor kinderen, ongeacht de context.’    

 

Snelheid en helmplicht

De nieuwe wet op de e-steps raakt niet aan de maximaal toegelaten snelheid van 25 km/u. Ook van een helmplicht is geen sprake. Dat is nochtans waar artsen voor pleiten die geconfronteerd worden met de ernstige gevolgen van ongevallen met de elektrische step. Omdat ze ervan uitgaan dat het verplichten van een integraalhelm (die het volledige hoofd omsluit) niet haalbaar is, vragen ze een verlaging van de maximumsnelheid tot 15 km/u. Twee artsen kwamen aan het woord in het Canvas-programma Terzake van 29 april 2022. Je kan de reportage herbekijken via VRTNWS.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Lees ons magazine Sterk Fietsbeleid van juni 2022

Advies

Advies Helmplicht voor fietsers?