Inventarisatie en opvolging van fietsknelpunten in Boechout


De gemeente Boechout heeft een uitgebreid systeem om knelpunten op fietspaden te inventariseren en bij te sturen. Samen met de Fietsersbond, de seniorenraad, de mobiliteitsraad en de brede bevolking worden de knelpunten in kaart gebracht, grondig geanalyseerd en omgevormd tot acties op korte, middellange en lange termijn. Tegelijkertijd heeft de gemeente de ambitie om de verkeersborden bij fietspaden over heel het grondgebied te uniformiseren en ze stemt ook af met de buurgemeenten.

Projectomschrijving

De gemeente Boechout heeft de laatste jaren een uitgebreide inventaris van fietsknelpunten opgesteld, dankzij de hulp van verschillende actoren.

 • De Fietserbond doet tweejaarlijks een fietstocht waarbij een kaart en lijst met knelpunten wordt opgesteld en doorgegeven aan de gemeente.
 • De seniorenadviesraad maakt jaarlijks of tweejaarlijks een rondgang en maakt ook een lijst van knelpunten die voor hen van toepassing is. Dit is eerder gericht op voetpaden maar ook wel van tel voor fietspaden in verband met bereikbaarheid en oversteekplaatsen.
 • Tijdens de maandelijkse mobiliteitsraad kunnen er ook knelpunten gesignaleerd worden.
 • Tijdens de toekomsttafels voor de beleidsnota van deze legislatuur waren er tafels over mobiliteit waarbij fietspaden een belangrijke rol speelden.
 • Bij de opmaak van het mobiliteitsplan was er een participatietraject met bevraging van verschillende thema’s. De fiets was de rode draad van het mobiliteitsplan in Boechout dat opgesteld is vertrekkende vanuit de actieve weggebruiker met focus op de fiets (zonder de andere weggebruikers te vergeten). Tijdens het participatietraject waren er 2 bijeenkomsten en een doorlopende affichage waarop buurtbewoners vragen, opmerkingen en knelpunten konden doorgeven.

De meeste knelpunten uit bovenstaande kanalen zijn al bekend maar af en toe komen er nieuwe insteken. De gemeente nodigt haar inwoners ook uit om actief mee na te denken: niet alleen meldingen maken van problemen, maar ook oplossingen voorstellen. De frisse blik van inwoners gecombineerd met de kennis van de gemeente over andere betrokken partijen waarop de oplossing van invloed is, levert soms goede ideeën op.

Analyse knelpunten door de dienst openbare werken en mobiliteit

Aan de hand van de snelheidsinformatieborden, tellingen en terreinbezoeken worden knelpunten afgetoetst aan de realiteit en de praktijk.

 • Om knelpunten i.v.m snelheid te bekijken, zet Boechout eigen snelheidsinformatieborden in. De gemeente heeft 15 vaste snelheidsinformatieborden (waarvan er recent 13 werden aangekocht om in schoolomgevingen te plaatsen) en nog 8 mobiele die op regelmatige basis verplaatst worden. Uit de resultaten krijgen we een idee van de gereden snelheden en een indicatie van het aantal voertuigen. We zetten deze borden in om gegevens te verzamelen bv. na klachten, voor en na een heraanleg om de impact te vergelijken, om te sensibiliseren (bv. in schoolomgevingen), als evaluatie…
 • De gemeente kan ook rekenen op vrijwilligers in de mobiliteitsraad die in het kader van mobiliteitsonderzoeken manuele tellingen uitvoeren en verkeersstromen in kaart brengen. Zij maken uitgebreide verslagen op waardoor bepaalde maatregelen afgetoetst kunnen worden: bv. is een knip op een bepaalde plaats gewenst, overbodig,… Is er echt sprake van sluipverkeer of is dat “slechts” het gevoel van de buurtbewoners.
 • De gemeente communiceert over de resultaten van de meetacties in het gemeentelijk infoblad.

De gemeente lijst de knelpunten daarna systematisch op en vormt de knelpunten om tot acties op korte, middellange of lange termijn. Indien er een snelle oplossing mogelijk is, stelt de dienst die voor op het college en kan deze uitgevoerd worden. Verschillende knelpunten staan ook al op een langere termijn ingepland bij bv. een heraanleg.

Opstart inventaris voor de Verkeersbordendatabank

Boechout start dit jaar met een inventaris dankzij de hulp van vrijwilligers die alle verkeersborden inventariseren en een handige app die de Vlaamse Overheid ontwikkelde: Mobiele Ondersteuningstool voor Verkeersborden INventaris – MOVIN’ . Om verkeersborden te inventariseren, moet je op het terrein gaan. Maar in plaats van alle info te noteren met pen en papier en nadien alles over te typen in de databank, kan je dankzij de app alle informatie digitaal ter plaatse verzamelen en documenteren. Als je de applicatie opent, zie je meteen waar er verkeersborden staan. Je kan ze dan onmiddellijk updaten. Je kan ook nieuwe borden intekenen en foto’s of opmerkingen toevoegen. Dat zorgt voor tijdswinst bij het verwerken van de gegevens én vermindert de kans op fouten. Het enige wat je nodig hebt om de app te kunnen gebruiken, is een tablet met internetconnectie. Lees er hier meer over of bekijk het VTM-nieuwsitem.

De gemeente Boechout wil op basis van de verkeersbordeninventarisatie de oefening doen om over heel het grondgebied de borden bij fietspaden te uniformiseren (bv. duidelijke keuzes maken voor verkeersbord D7, D9 of D10. Dit kan bv. dienen om duidelijk te maken of speedpedelecs wel of niet toegelaten zijn op het fietspad).

Boechout stemt ook af met de buurgemeenten. De mobiliteitsambtenaar van Boechout komt elke 2 à 3 maanden samen met de mobiliteitsambtenaren van de buurgemeenten om ervaringen en goede voorbeelden uit te wisselen.

Betrokken partijen

 •  Fietsersbond
 • Seniorenraad
 • Mobiliteitsraad
 • Inwoners van de gemeente via participatie (bij de opmaak van de beleidsnota en het mobiliteitsplan van de gemeente)
 • Buurgemeenten

Investering

2019 – 2020

 • Snelheidsinformatieborden: +/- 1750€/excl btw per bord.
 • Financiële partners: Provincie Antwerpen
 • Indeling budget: De gemeente kreeg een subsidie van 50% voor de snelheidsinformatieborden in schoolomgevingen  (type Bi-flash, flikkert op, in schoolomgeving, zone 30, snelheidsmeting).

Initiatiefnemers

Gemeente Boechout
Dienst openbare werken en mobiliteit

Contact

Joke Schepens

Tine Van Ham

Locatie

Boechout

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Fietsstraat Victor Heylenlei in Boechout

Praktijk

Beleidsvisie gemeente Boechout op speedpedelecs

Nieuws

Boechout voor derde keer fietsgemeente