Handleiding voor buurtfietsstallingen


De vraag naar fietsparkeervoorzieningen, waaronder buurtfietsstallingen, neemt toe door meer fietsverplaatsingen en een toenemend aantal bewoners in de kernen. Maar de beschikbare ruimte in stads- en dorpskernen is beperkt, zowel op straat als in de woningen zelf.

Fietsberaad Vlaanderen gaf Mobiel21 opdracht om de aanpak rond buurtfietsenstallingen in kaart te brengen. De handleiding focust zowel op beleidsaspecten van het buurtfietsparkeren als op het beheer en de exploitatie en de concrete inrichting. Vragen rond geschikte locaties, pilootprojecten en rolverdeling komen aan in de handleiding aan bod. Deze handleiding is er voor steden en gemeenten. Ze moet hen helpen om een aanbod van kwalitatieve stalling in de buurt van de woning te voorzien. Buurtfietsstallingen hebben een belangrijke impact op het gebruik van de fiets. Uit de evaluatie blijkt dat gebruikers van een stalling:

  • 23% van hen geeft aan veel meer te fietsen dan voorheen,
  • 25% kocht een nieuwe fiets door de beschikbaarheid van de buurtfietsenstalling.

Fietsen die vlot beschikbaar zijn, worden ook meer gebruikt. Idem voor een stalling waar de fiets zijn kwaliteit kan behouden, dan blijft die aanzetten tot fietsen. Los gestalde fietsen zijn niet alleen diefstalgevoelig, ze hinderen vaak ook voetgangers of nodigen in sommige gevallen ook uit tot vandalisme. Dat kan het fietsgebruik negatief beïnvloeden. Buurtfietsstallingen een belangrijke schakel in een sterk fietsbeleid. Ze dragen bij ook onmiddellijk bij aan een attractieve woonomgeving.

Het volledige rapport rond buurtfietsstallingen vind je terug bij de downloads. Verder vind je hieronder de verschillende bijlagen die het rapport aanvullen.

Bekijk ook zeker de volgende video’s:

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Autoparking Sint-Michiels Gent wordt fietsenparking tijdens evenementen

Artikel

Kwaliteitsvol mobiel fietsparkeersysteem in Zwijndrecht

Praktijk

Fietsparkeren in Grimbergen: de juiste fietsenstalling op de juiste plaats