Brussel legt vergunningskader deelfietsen vast


Brussel legt de toekennings- en vergunningsvoorwaarden vast voor ‘vrije vloot fietsdelen’. Het kader legt eveneens de exploitatievoorwaarden en het bedrag van de retributie en de administratieve boetes vast.

Groene stroom

Iedere dienst die deelfietsen ter beschikking stelt, ondermeer op de openbare weg, moet voortaan over een vergunning voor vrije vloot fietsdelen beschikken. Om deze vergunning te verkrijgen, moet elk fietsdeelvoertuig aan bepaalde technische voorwaarden voldoen. 

Voor het opladen van elektrische deelfietsen moet door de operatoren een beroep worden gedaan op groene stroom. 

Afgebakende zones

De zones waarin het permanent of tijdelijk verboden is om deelfietsen te stallen zijn opgenomen in het besluit, net als de duurtijd van elk tijdelijk verbod. 

Ook de concentratiezones en het maximum aantal deelfietsen per zone zijn opgenomen in het besluit. 

Boete bij overtreding

Organisaties die zich niet aan de afspraken houden, riskeren een boete voor het verwijderen van de deelfiets. Brussel legde de gewestelijke retributie voor de verwijdering van de deelvoertuigen vast op 50 euro per (elektrische) fiets en een administratieve geldboete kan oplopen tot 2000 euro.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Bakfietsdelen Leuven – Mechelen – Pelt

Nieuws

20.03.2023 // Webinar Deelfietsen

Nieuws

Brussel kiest voor cargofietsen met Cairgo