Brussel kiest voor cargofietsen met Cairgo


Met het Cairgo Bike-project wil het Brussels gewest de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van cargofietsen stimuleren zowel voor professionele als particuliere verplaatsingen. Het initiatief krijgt Europese EFRO-subsidies voor 3 jaar.

Met het nieuwe Cairgo Bike-project wil het Brussels gewest de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van cargofietsen stimuleren zowel voor professionele als particuliere verplaatsingen. Het initiatief is een van de elf projecten die werden geselecteerd door het Europees programma voor Vernieuwende Stedelijke Acties. 

Cargofiets heeft veel potentieel 

De luchtkwaliteit in Brussel heeft veel te lijden onder het wegverkeer. Veel mensen gebruiken nog te vaak een auto of bestelwagen om hun kinderen, boodschappen, goederen of gereedschap te vervoeren. Met een gewone fiets is dat vervoer niet altijd gemakkelijk, maar een cargofiets is wel een uitstekend alternatief. Ze produceren geen vervuilende uitstoot, zijn stil én helpen om verkeersopstoppingen terug te dringen. Recente studies spreken van een enorm potentieel. Zo zou maar liefst 50 % van de leveringen in een stad probleemloos met een cargofiets kunnen gebeuren. Daarnaast zou de cargofiets ook voor 75 % van de privéverplaatsingen geschikt zijn.  

Publiek-privaat partnerschap 

Cairgo Bike is een samenwerking tussen Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Parking Brussels, MOBI VUB, Pro Velo, Urbike, Cambio, BePark en Remorquable 

Partners Pro Velo en Urbike zullen cargofietsen uitlenen, groepsaankopen organiseren en nieuwe gebruikers een opleiding geven. Cambio stelt deelbakfietsen ter beschikking in zijn vloot en Remorquable start een uitleendienst voor fietsaanhangwagens. BePark en parking.brussels creëren dan weer parkeerplaatsen voor cargofietsen. Brussel Economie en Werkgelegenheid verstrekken premies voor ondernemingen. Leefmilieu Brussel ten slotte, zal de impact op luchtvervuiling onderzoeken en samen met de VUB de resultaten evalueren. 

Aan het project hangt een prijskaartje van 5,86 miljoen euro over drie jaar. 4,7 miljoen daarvan wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het programma Urban Innovative Actions. 

Ecosysteem voor de cargofiets 

Cairgo Bike, een samentrekking van ‘cargo’ en ‘air’, wil de Brusselaar zoveel mogelijk uit zijn wagen halen door fietsvervoer en cargofietsen te promoten en te ondersteunen voor korte ritten. Duiteindelijke bedoeling van het Cairgo Bike-project is een ecosysteem te bouwen dat professionals en particulieren kan overtuigen de cargofiets te gebruikenZo’n ecosysteem omvat onder andere 

  • een ontleensysteem voor cargofietsen 
  • groepsaankopen 
  • fietsopleidingen 
  • een deelsysteem voor cargofietsen en fietsaanhangwagentjes 
  • de aanleg van stalplaatsen voor cargofietsen op en naast de weg 

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

20.03.2023 // Webinar Deelfietsen

Nieuws

MIT houdt proefproject met autonome fietsen

Nieuws

Bpost brengt pakketjes met de fiets in Mechelen