Weesfietsen

Een weesfietsenbeleid zorgt er voor dat fietsen waarvan de eigenaar na een bepaalde tijd niet meer opdaagt, met een duidelijk gecommuniceerde frequentie worden opgeruimd. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van de fietsenstalling aangezien achtergelaten fietsen geen stallingsruimte inpalmen.

Dit moet je zeker lezen over weesfietsen

Nieuws

Achtergelaten fiets melden via app

Nieuws

Brussel legt vergunningskader deelfietsen vast

Nieuws

Pop-up stallingen als oplossing voor parkeeroverlast