Pop-up stallingen als oplossing voor parkeeroverlast


Pop-up stallingen kunnen voor steden en gemeenten een efficiënte oplossing zijn voor fietsparkeerproblemen. Een basisvoorwaarde daarbij is een goede communicatie. Een tijdelijke stalling vraagt ook een klein budget.

Tekort aan fietsenstallingen = parkeeroverlast

Veel Nederlandse steden en gemeenten hebben te maken met toenemende druk op de beschikbare fietsparkeerruimte. Dat leidt tot willekeurig geplaatste fietsen en de bijbehorende parkeeroverlast.

Het is vaak moeilijk om (structureel) extra fietsparkeerplekken te realiseren. Vooral waar de ruimte schaars is en zich met name op piekmomenten fietsparkeerproblemen voordoen, kan een tijdelijke of pop-up fietsenstalling een goede oplossing zijn. Diverse Nederlandse steden en gemeenten zijn hiermee aan het experimenteren.

Experimenteren met pop-up stallingen

Zo paste men in Groningen pop-stallingen toe op de Grote Markt, in afwachting van de ingebruikneming van een grote ondergrondse stalling. Met gele krijtverf die ook in het donker te zien is, werd zo parkeerruimte gemaakt voor 700 tot 800 fietsen. In Amsterdam zijn op een deel van de Albert Cuypstraat witte thermoplastlijnen gecombineerd met een diaprojector die de lijnen ’s avonds doet oplichten en zo de tijdelijke stallingsplek zichtbaar maakt. En Nijmegen past groen ledlicht toe in de vorm van een groot fietslogo in de Bisschop Hamerstraat om fietsparkeerplekken -vooral bedoeld voor cafébezoekers- aan te geven.

De verschillende projecten zijn divers, zowel qua gebruikte techniek of soort parkeeroplossing, doelgroep, tijdstippen, locatie, handhaving en communicatie.

Brochure bundelt ervaringen pop-up stallingen

In de brochure Best-Practices: Pop-up fietsparkeren zet Fietsberaad Nederland de ervaringen met pop-stallingen op een rij. De huidige pop-up fietsparkeerstallingen worden geanalyseerd. Er is gekeken naar de aanleiding of problematiek, de gekozen oplossing, de effecten en de kosten. Hieruit zijn vier hoofdoplossingen gekomen. In welke situatie zijn ze geschikt? Welke inspanning moet je als gemeente leveren om deze te realiseren? En wat zijn de specifieke succesfactoren? De antwoorden op deze en andere vragen en de voorbeeldprojecten zullen gemeenten helpen te bepalen welke soort pop-up stalling bij de eigen situatie past. De openbare ruimte zelf en financiële middelen stellen hierbij uiteraard kaders.

Download hier de brochure: Best Practicies Pop-up fietsparkeren.

Dit artikel is gebaseerd op het artikel van CROW-Fietsberaad: “Pop-up stallingen kunnen uitkomst bieden”. Foto: CROW-Fietsberaad.