Grote steden staan verder op vlak van fietsparkeren, blijkt uit grootschale enquête (2017) bij Vlaamse Steden en Gemeenten


Fietsberaad Vlaanderen stelde op 05/12/2017  op het eerste fietsparkeercongres de resultaten voor van een grootschalige enquête rond fietsparkeren. Uit de enquête blijkt dat vooral grote steden met meer dan 50.000 inwoners bezig zijn met fietsparkeren. Gemiddeld geven Vlaamse steden en gemeenten per inwoner 6,62 euro uit aan fietsbeleid, waarvan 0,57 euro aan fietsparkeren.

94% investeert in de aankoop van fietsenrekken
Vrijwel alle steden en gemeenten kopen en plaatsen fietsenrekken. Het gaat dan vooral over onbeveiligde stallingen in handelscentra en op knooppunten. Slechts een minderheid investeert in veilige aanrijroutes naar de stallingen (29% ) en het verhuren van fietsparkeerplaatsen in stallingen (13%). 1 op 3 Vlaamse steden en gemeenten (33%) biedt extra fietsparkeergelegenheid aan met toezicht van parkeerwachters. Laadinfrastructuur voor e-fietsen is er in 32% van de steden en gemeenten met collectieve stallingen.

Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen: ‘De focus ligt sterk op het uitbreiden van fietsenstallingen (83%) en het creëren van extra ruimte voor fietsenstallingen (70%). Logisch wanneer er steeds meer gefietst wordt. Het is een uitdaging om in de toekomst slimmer met ruimte om te gaan. Fietsparkeren is ruimte-efficiënt in vergelijking met het parkeren van auto’s, maar kan nog veel beter georganiseerd worden. Stallingen aan stations en bushaltes zijn voor de meeste gemeenten prioritair.’

Axel Weydts, schepen van mobiliteit Kortrijk: ‘De tijd is rijp voor een eerste congres fietsparkeren in Vlaanderen. Vanuit Kortrijk waren we meteen bereid als gastheer op te treden. Kortrijk -zelf een belangrijke vernieuwer op dat vlak- is de eerste stad waar parkeergelden van auto’s via het parkeerbedrijf Parko worden aangewend voor investeringen in fietsparkeren. Zo openden we onlangs een gloednieuwe bewaakte fietsenstalling met de nieuwste technologieën. De stad telt intussen bijna 5.000 plaatsen in publieke fietsstallingen. Elk jaar komen er honderden nieuwe plaatsen bij. De komende maanden gaan we van start met grote en comfortabele fietsbergingen in woonwijken zonder garages. We hopen andere steden te kunnen inspireren, maar willen ook en vooral zelf leren hoe we ons fietsparkeerbeleid nog sterker kunnen maken.’

Meerderheid heeft weesfietsenbeleid
In kleine gemeenten heeft 1 op 4 een weesfietsenbeleid, waarbij fietsen die al lange tijd niet meer gebruikt zijn en gestald staan op openbare plekken, verwijderd worden. Alle grote steden hebben zo’n beleid. 1 op 4 gemeenten volgt de bezettingsgraad van fietsenstallingen op; slechts een vijfde van alle gemeenten houdt toezicht op het fietsparkeergedrag.

‘Om efficiënter gebruik te maken van de beschikbare ruimte en ook fietsdiefstal te voorkomen, kan zowel de inzet van technologie als personeel helpen. Wie komt de stalling binnen en gaat vervolgens ook met zijn fiets naar buiten? Daar kunnen nog grote stappen vooruit gezet worden’, zo vervolgt Wout Baert. Van de grote steden investeert iets meer dan de helft in camerabewaking en/of in toezicht door personeel in fietsenstallingen. Voor middelgrote steden daalt dit tot 1 op 5. In kleine gemeenten gaat het over 1 op 10.

Toch kunnen bijvoorbeeld fietskluizen aan kleinere opstapplaatsen een oplossing bieden om meer parkeercomfort te bieden en fietsdiefstal te voorkomen.

Samenwerking vooral voor kleine gemeenten nog niet op punt
In alle grote steden zijn er initiatieven vanuit de sociale economie rond fietsparkeren. In meer dan 80% van de steden is er ook een actieve rol voor de NMBS, de lokale politie, soms ook private parkeerbedrijven en instellingen die zelf het fietsparkeren aan attractiepolen organiseren. Voor middelgrote en kleine gemeenten is de belangrijkste speler duidelijk de lokale politie en soms ook de NMBS, wanneer er een station is. Voor kleine gemeenten speelt De Lijn een wat actievere rol.

De helft van de steden en gemeenten stellen minimale eisen in hun stedenbouwkundige verordening rond de fietsparkeerruimte aan de eigen woning. Daarnaast stelt iets meer dan 1 op 3 gemeenten eisen aan bedrijven en organisaties over minimale fietsparkeerruimte voor het personeel. De gemeenten geven zo goed als allemaal aan (90%) dat ze hierin ondersteuning kunnen gebruiken om samenwerkingsverbanden op te zetten en de juiste voorwaarden op te leggen.

Jaarlijks 18.693 euro voor fietsparkeren
Van het jaarbudget voor fietsbeleid wordt gemiddeld 10% aan fietsparkeren besteed. De spreiding rond dit gemiddelde is zeer groot, gaande van 0 tot 2,5 miljoen euro voor fietsbeleid en van 0 tot 330.000 euro voor fietsparkeerbeleid. De jaarbudgetten hangen sterk samen met de inwonersaantallen van de gemeenten.

Als we die cijfers veralgemenen naar heel Vlaanderen, dan zouden Vlaamse steden en gemeenten 6,62 euro per inwoner spenderen aan hun fietsbeleid, waarvan 0,57 euro aan fietsparkeren. In grote steden wordt bijna het dubbele per inwoner uitgegeven in vergelijking met middelgrote steden.

 

Bekijk alle resultaten van de enquête.

 

Dit vind je zeker ook interessant

Rapport

Evaluatie pilootproject ‘24u Zone’

Nieuws

Brengt jouw gemeente fietsparkeren in kaart?

Nieuws

14.03.2022 // Webinar “Innovaties in fietsparkeren”