Achtergelaten fiets melden via app


In Gent kan je voortaan met de Meldingsapp achtergelaten fietsen melden. De app werd eerder al gebruikt bij het aanpakken van sluikstorten en zal nu ook de Fietsambassade ondersteunen in de aanpak van achtergelaten fietsen.

Steeds meer achtergelaten fietsen

Het groeiend fietsgebruik in Gent zorgt ook voor een substantiële groei in het aantal achtergelaten fietsen. Sommige fietsen worden achtergelaten in een fietsenstalling waardoor er minder vrije fietsparkeerplaatsen zijn. Andere worden op straat of in bermen achtergelaten en trekken zwerfvuil en sluikstorten aan. De Fietsambassade haalde in 2019 al 4.298 achtergelaten fietsen op, maar nu kan de Gentenaar een handje toesteken door achtergelaten fietsen te melden.

“Via de app kan de Fietsambassade achtergelaten fietsen sneller verwijderen en kunnen andere fietsers hun fiets makkelijker stallen. Hoe hoger het comfort voor fietsers, hoe meer er wordt gefietst”, meldt Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit.

Verwerking

De meldingen van achtergelaten fietsen komen bij de Fietsambassade terecht. Als het om een weesfiets gaat, zal de fiets gelabeld worden. Staat de fiets er na 3 weken nog altijd, dan wordt die opgehaald. Daarna wordt de fiets nog 3 maanden bewaard in het fietsendepot. Fietswrakken worden onmiddellijk meegenomen en verdwijnen uit het straatbeeld.

Naast het inzetten op het weghalen van achtergelaten fietsen willen de Stad Gent en de Fietsambassade de komende jaren ook werk maken van preventie door in te zetten op communicatie en het opstarten van proefprojecten, zoals inleverpunten voor niet gebruikte fietsen.

App downloaden

De Meldingsapp Gent kan gratis gedownload worden in de Google Play Store of iOS app store. Burgers kunnen achtergelaten fietsen ook nog steeds melden op de website van de Fietsambassade Gent of op het nummer 09 266 77 00.

Bron: Stad Gent

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Stad Gent screent op paaltjes

Praktijk

Afwegingskader voetgangers en rijwielen van Stad Gent: een duidelijke visie op speedpedelecs

Nieuws

Campagne waarschuwt bestuurders: houd meter afstand van fietsers