Addendum Cahier nr. 5: Hoe auto- en fietsparkeerstandaarden kunnen bijdragen tot toekomstgericht mobiliteitsbeleid


In 2019 stelde Fietsberaad Vlaanderen het Cahier nr. 5 ‘Van parkeer- en stallingsnormen naar een mobiliteitsnorm’ op. Hierin gaven we aan hoe fietsparkeerstandaarden en
richtinggevende autoparkeerstandaarden binnen een visie op duurzaam mobiliteitsbeleid passen. Een visie die streeft naar een groter aandeel fietsverplaatsingen in de dagelijkse mobiliteit. Daarnaast presenteerden we tabellen met cijfermatige aanbevelingen voor woningen en appartementen: een minimale fietsparkeerstandaard en een vork met richtinggevende autoparkeerstandaarden in verschillende typen gebieden. Toen al gaven we aan dat het ook wenselijk is om een fietsparkeerstandaard en richtinggevende autoparkeerstandaarden vast te leggen voor functies en projecten die veel verkeer aantrekken. Ter ondersteuning hoort daar een weloverwogen pakket aan flankerende maatregelen bij.

In dit addendum vult Fietsberaad Vlaanderen de cijfermatige aanbevelingen uit 2019 aan met fietsparkeerstandaarden en richtinggevende autoparkeerstandaarden – in één woord de mobiliteitsstandaard –  voor verkeersaantrekkende voorzieningen zoals kantoren, supermarkten, scholen en sportvelden. We werken volgens dezelfde logica als in Cahier nr. 5: per typegebied stellen we tabellen met aanbevolen richtwaarden op. Om de mobiliteitsstandaard aan scholen, kantoren, sportvelden en supermarkten te bepalen, ontwikkelden we een vierstappenmethode. Deze vierstappenmethode kunnen gemeenten zelf op eigen cijfers toepassen, maar ze kunnen net zo goed de tabellen met mobiliteitsstandaarden die Fietsberaad ontwikkelde, overnemen.

Vierstappenmethode
Vierstappenmethode

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Summerschool 2023 ‘fietsprojecten van de toekomst’: kandidaatstelling verlengd

De Fietsmaat

De Fietsmaat: toegang ondergrondse fietsparkeervoorziening

Cahier

Cahier nr.7: Fietslogistiek