Cahier nr. 5: Van parkeer- en stallingsnormen naar een mobiliteitsnorm


Hoe kunnen fietsparkeernormen bijdragen tot een toekomstgericht mobiliteitsbeleid met meer fietsverplaatsingen?

Het Vlaamse regeerakkoord wil van de huidige modal split van 70% autoverkeer en 30% duurzame mobiliteit, streven naar 50/50 in de steden tegen 2030 en 60/40 in de rest van Vlaanderen.

Fietsberaad Vlaanderen wil een aandeel van 20% fietsen bereiken tegen 2024. Daarvoor moeten we fietsen beter faciliteren en autoverkeer ontmoedigen. En dat geldt dus ook voor parkeren en stallen. Ontmoedigen en belonen, de zogenaamde ‘push-pullstrategie’.

De auto staat 95% van de tijd stil en 80% van de tijd is dat bij de woning. Dat kan niet allemaal opgevangen worden op het publiek domein. De nadruk in cahier ligt dan ook op stallingen op privé-domeinen, maar ook de relatie met stallingen op straat moet bekeken worden. Het cahier biedt meer inzicht in hoe steden en gemeenten toekomstgericht met de normen voor parkeren en stallen kunnen omgaan.

 “Er is een duidelijke transitie naar minder autobezit. Momenteel is het autobezit in een gezin een Vlaamse stad dubbel zo hoog dan dat in Nederlandse steden. Dat heeft o.a. te maken met een autoparkeerbeleid dat enorm ingeburgerd is in onze steden. Het vergt wat creativiteit, maar we kunnen deze trend keren door een beter (fiets)parkeerbeleid.” – aldus Dirk Lauwers, auteur van het Cahier en professor aan de UAntwerpen

Het volledige cahier​ vind je hier terug.

Van parkeer- en stallingsnormen naar een mobiliteitsnorm

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

“24u zone” fietsparkeren getest in Antwerpen-Berchem

Praktijk

Nieuwe fietsenstalling mét verdieping aan autovrij schoolplein zet nog meer leerlingen op de fiets in Sint-Pietersinstituut Turnhout

Praktijk

Schoolstraat met autovrij schoolplein geeft boost aan fietsende lagereschoolkinderen in Sint-Pieterinstituut Turnhout