Cahier nr.7: Fietslogistiek


De populariteit van de cargofiets als transportmiddel neemt opnieuw sterk toe. Er is een groot potentieel voor cargofietsen om goederenvervoer te verduurzamen. Zo wordt ingeschat dat 25% van alle pakketjesleveringen naar een cargofiets kan verschoven worden. Cargofietsen kunnen ook diensten die nu gebeuren met gemotoriseerd vervoer verduurzamen waardoor een nog groter potentieel in beeld komt. In Vlaanderen zijn er al heel wat ‘good practices’ van het verduurzamen van goederenvervoer door gebruik te maken van fietslogistiek. In dit cahier willen we inspireren en ondersteunen om deze praktijken ingang te doen vinden waar ze nog niet gehanteerd worden en op te schalen waar al eerste kiemen aanwezig zijn. We focussen op het inzetten van de cargofiets in de professionele sfeer.

De overheid heeft een belangrijke rol als facilitator zodat fietslogistiek zich verder kan ontwikkelen. De inzet van fietslogistiek heeft vele voordelen en er moet dus maximaal op ingezet worden. De visie van een (boven)lokale overheid en de daaraan gekoppelde acties zijn bepalend voor wat er al dan niet (gemakkelijk) kan groeien in een stad of gemeente. Faciliteren en stimuleren zijn de kernbegrippen in de aanvangsfase. Bij een verdere groei van fietslogistiek kan een ‘tipping point’ worden bereikt waarop nadelige effecten regulering noodzaken. Sectorspelers zijn alvast vragende partij om zowel faciliterende als regulerende maatregelen in dialoog te ontwikkelen.

Lees hier het volledige cahier.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

BCLF stelt eertste barometer fietslogistiek voor

Cahier

Addendum Cahier nr. 5: Hoe auto- en fietsparkeerstandaarden kunnen bijdragen tot toekomstgericht mobiliteitsbeleid

Nieuws

Uitnodiging: Lerend netwerk fietslogistiek op 11/10