Rapport Beveiligd fietsparkeren 


Ook aan kleinere stations en grotere bus- en tramhaltes is de vraag naar diefstalveilige en kwalitatieve fietsparkeervoorzieningen groot. Fietsberaad Vlaanderen onderzocht of beveiligd fietsparkeren aan die mobiliteitsknooppunten wenselijk en mogelijk is, en welke vorm dat het best kan aannemen. Als use-case werd de vervoerregio Kempen genomen, met name de spoorwegcorridors Kessel-Turnhout en Geel-Mol, en het station Balen.

Voor wie

Zowel de pendelaars als de occasionele reizigers moeten in de fietsparking terecht kunnen. Die moet dus steeds in genoeg ruimte voorzien voor occasionele gebruikers. De twee doelgroepen vragen de nodige flexibiliteit in de prijszetting met zowel dagtarieven als abonnementsformules met verschillende looptijden.

Welke systemen

Het onderzoek nam verschillende fietsparkeersystemen onder de loep. De voorkeur gaat uit naar de fietskluis en de afgesloten fietsparking. De twee systemen kunnen naast elkaar gebruikt worden. Oplossingen met elektronische toegang via een app of een mobiliteitskaart hebben een streepje voor. De software voor de elektronische toegang moet toelaten om het platform later te integreren in toepassingen als MaaS-applicaties en de mobiliteitscentrale, of het al meteen te linken met VeloPark.

Hoeveel plaatsen

Aan de hand van twee matrices – de eerste uit het rapport ‘fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten’ van Fietsberaad uit 2017 en de hoppinpuntenmatrix uit de Vlaamse beleidsvisie mobipunten – kan worden ingeschat hoeveel fietsparkeerplaatsen er nodig zijn per locatie. Om het aantal beveiligde parkeerplaatsen te berekenen, stellen NMBS, MOW en Fietsberaad volgende formule voor: het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen x 1,25 x 0,05. Dat levert een goede indicatie op, die per station en hoppinpunt verder moet worden onderzocht.

Kostprijs

Om een inschatting te kunnen maken van de investerings- en de operationele kosten, en de inkomsten is een rekentool ontwikkeld. De 225 beveiligde fietsparkeerplaatsen nodig op de spoorwegcorridors Kessel-Turnhout en Geel-Mol, en aan het station Balen vragen zo’n 620.000 euro kapitaalsinvesteringen en een kleine 60.000 euro aan jaarlijkse werkingskosten.

Wie betaalt

Verschillende partijen kunnen een rol spelen in de financiering. Lantis en de Werkvennootschap zijn bijvoorbeeld partijen die vooral investeren en daarna het eigenaarschap en/of operationeel beheer overdragen aan andere betrokkenen zoals AWV, lokale overheden, NMBS of De Lijn. Voor de lokale overheid ziet het rapport vooral een taak weggelegd aan de operationele zijde.

Volgende stap

De partners in de onderzoeksstuurgroep stellen een pilot voor in de vervoerregio Kempen. In een tweede fase is er behoefte aan een raamcontract om in heel Vlaanderen diefstalveilige fietsparkings snel en efficiënt uit te rollen.

Downloads

  • Het volledige rapport
  • De businesscase
  • De presentatie van Sven Huysmans van The New Drive over het rapport tijdens het Fietsforum digitaal op 10/12/2021.
  • NIEUW:  de rekentool om op een snelle en eenvoudige manier een simulatie te maken van de investerings- en werkingskosten bij de uitbouw van een netwerk van bewaakte fietsparkings en/of fietskluizen. De resultaten geven een indicatie van de te verwachten kosten.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Autoparking Sint-Michiels Gent wordt fietsenparking tijdens evenementen

Praktijk

Fietsparkeren in Grimbergen: de juiste fietsenstalling op de juiste plaats

Artikel

Modernisering van fietskluizen aan Nederlandse stations