Beveiligde en overdekte buurtfietsenstalling in Mechelen


Samenvatting

De stad Mechelen plaatste een beveiligde en overdekte buurtfietsenstalling in het binnengebied aan de Hoveniersstraat. Met deze fietsenparking wil de stad een plek voorzien waar de buurtbewoners hun fietsen op een droge en veilige manier kunnen achterlaten. Omwonenden die zelf geen plaats hebben om hun fiets te stallen, kunnen na het aanschaffen van een jaarabonnement gebruik maken van de buurtfietsenstalling. Het binnengebied aan de Hoveniersstraat werd omgevormd tot een parkje waarin de buurtfietsenstalling haar plaats kreeg. Er zijn intussen in dichtbevolkte wijken nog parken in binnengebieden en buurtfietsenstallingen bijgekomen. 

Projectomschrijving

De ambitie van de stad Mechelen is om haar bewoners zo veel mogelijk te motiveren om de fiets te gebruiken. Het voorzien van de nodige infrastructuur speelt hierin een belangrijke rol en daar wil de stad dan ook maximaal op inzetten. Het noorden evenals het zuiden van Mechelen wordt gekenmerkt door dichtbebouwde woonwijken. Zowel het gebrek aan openbaar groen, speelruimte als stalruimte voor fietsers is hier een vaak voorkomend probleem. Achter de aaneengesloten rij van woningen, veelal rijwoningen zonder garage, zijn echter vaak nog grote binnengebieden terug te vinden, die kunnen worden ingezet ten behoeve van de omwonenden. 

Met het ambitieuze parken- en tuinenplan wil het stadsbestuur van Mechelen nieuwe parken en tuinen aanleggen en daarnaast ook bestaande parken versterken.  In het Pennepoelpark werd voor het eerst de voorziening van een buurtfietsenstalling geïntegreerd in het ontwerp en de aanleg van een nieuwe groene ruimte in de stad. Het principe van een buurtfietsenstalling vond nadien navolging in het Hovenierspark, een binnengebied bereikbaar via de Hoveniersstraat. Het Hovenierspark kreeg in 2017 een facelift. Het perceel wordt ter beschikking gesteld aan de buurtbewoners als verpozingsruimte, samentuin en buurtfietsenstalling. Buurtbewoners kunnen hun fietsen in een overdekte fietsenparking gemakkelijk en veilig stallen, waardoor er ook weer iets meer ruimte op de voetpaden ontstaat. Ten behoeve van de veiligheid is de fietsenparking uitgerust met verlichting en een elektronisch slot. Het Fietsatelier Mechelen staat in voor het beheer en het onderhoud van de buurtfietsenstalling. De kostprijs voor een jaarabonnement voor één fiets bedraagt 31,80 euro (2019).  

Betrokken partijen – proces

De fietsenparking is een van de onderdelen van een uitgebreid participatietraject met de buurt. De bewoners kregen de keuze tussen een groen binnengebied of een binnengebied met parkeergelegenheid. Via een bewonersvergadering en een stemming koos de meerderheid van de buurtbewoners voor een volledig groene invulling ervan. Doorheen het participatietraject kwam vanuit de buurtbewoners de vraag naar een fietsenparking als onderdeel van het buurtpark naar boven. De reeds bestaande parkeerplaatsen werden behouden. Daarnaast werd een buurtfietsenstalling voor 24 fietsen toegevoegd. 

De fietsparkeerplaatsen in de buurtfietsenstalling zijn erg gegeerd, waardoor geïnteresseerde buurtbewoners momenteel op een wachtlijst terechtkomen. Daarnaast zijn de buurtbewoners ook zelf geëngageerd om hun fietsenstalling te onderhouden of kleine verbeteringen aan te brengen, zoals een rekje om fietshelmen op te bergen. Via informele weg ontvangt de stad Mechelen feedback van de buurtbewoners. Daarnaast gaat het Fietsatelier ook enkele malen per jaar langs ter controle en onderhoud van de fietsenparking. 

Evaluatie

Bij de aanleg van nieuwe buurtparkjes wordt ernaar gestreefd om het potentieel van een fietsenparking te onderzoeken, zodat dit vervolgens kan worden meegenomen in het proces en ontwerp. De reeds bestaande buurtfietsenstallingen dienen als leerproces naar toekomstige fietsenparkings. Zo zullen de fietsenstallingen in de toekomst ruimer worden uitgebouwd, zodat er ook voldoende ruimte en comfort is voor fietsen met fietsmandjes, fietstassen, maar ook kinderfietsen en bakfietsen. Daarnaast werd er voor de fietsenparking in het Hovenierspark reeds gekozen voor een bredere draaideur, wat het comfort van de fietsers ten goede komt. Een verdere optimalisatie zou een schuifdeur kunnen zijn. 

Momenteel kan de deur van de fietsenparking door de huurders geopend worden met een badge. Hierdoor is er dus echter geen controle op hoeveel fietsen er per huurder gestald worden. Dit zou verholpen kunnen worden met een goed controlemechanisme, waarbij er per gehuurde plaats slechts één fiets gestald kan worden. 

Investering

2017

Veel van de werken werden in eigen beheer uitgevoerd. Voor de aankoop van materiaal, de afbraak van de lokalen op de site en de fietsenparking werd in totaal ongeveer 25 000 euro besteed. 

Initiatiefnemers

Stad Mechelen: afstemming met dienst natuur- en groenontwikkeling, dienst mobiliteit, afdeling openbaar domein 

Contact

Joris Slootmaeckers – Mobiliteitsdeskundige stad Mechelen, joris.slootmaeckers@mechelen.be 

Locatie

Binnengebied met ingang via de Hoveniersstraat in Mechelen-Zuid 

Dit vind je zeker ook interessant

Artikel

Modernisering van fietskluizen aan Nederlandse stations

Artikel

Fietsparkeren in Eindhoven: van beleid tot praktijk

Nieuws

Tien cijfers over fietsparkeren aan Nederlandse treinstations