Advies speed pedelec

Fietsberaad Vlaanderen ontwikkelde een advies rond speed pedelecs. We willen met dit advies informeren over de recente wijzigingen aan de wegcode en de toepassingsmogelijkheden op het terrein. We bevelen wegbeheerders ook aan aantal keuzes aan. Daarnaast willen de bestuurders van de speed pedelec zelf ook aanspreken op het wenselijke gedrag én formuleren we enkele aandachtspunten voor de verkeerseducatie en de rijopleiding.

Fietsberaad Vlaanderen wil vanuit een positieve invalshoek kijken naar het gebruik van de speed pedelec:

  • de speed pedelec is een actieve mobiliteitsvorm die de actieradius van het bestaande (elektrische) fietsen verhoogd
  • de speed pedelec kan een belangrijke bijdrage leveren aan enkele maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: fileproblematiek, klimaatdoelstellingen, gezondheidsbeleid.

Potentieel van de speed pedelec

Het potentieel van de fiets, samen met de aanleg van fietssnelwegen en nieuwe fietsinfrastructuur, kan verschillende automobilisten verleiden om naar een actieve mobiliteitsvorm over te schakelen. Dat kan zowel de gewone fiets, de elektrische fiets of speed pedelec zijn.

De speed pedelec biedt zowel mogelijkheden om aan een gewone snelheid te fietsen, om een fietsend kind naar school te begeleiden, als om tegen een hogere snelheid de weg verder te zetten. Vanuit dit gecombineerd gebruik (begeleiden van fietsende kinderen, vervolgens zelf tegen hogere snelheid verder fietsen), samen met de noodzaak aan een goede verstandhouding tussen alle gebruikers van fietsinfrastructuur, lijkt het element “snelheid” het meest bruikbare om de speed pedelec zijn plaats op de weg te geven.

Fietsberaad Vlaanderen adviseert om de speed pedelec zo veel mogelijk te behandelen als een gewone fiets, maar vraagt van de bestuurders ervan wel een aangepast gedrag. Het betekent dat speed pedelecgebruikers zo veel mogelijk van fietsinfrastructuur gebruik moeten kunnen maken, aan een aangepaste snelheid. Lees zeker het volledige advies​.

​De elektrische fiets is aan een sterke opmars bezig. Vandaag zijn ongeveer 30% van alle verkochte fietsen uitgerust met trapondersteuning. Daarmee is dit type fiets bij verkoop even populair als de gewone stadsfiets. De speed pedelec is binnen de groep van elektrische fietsen een specifiek type, waarvan een sterke groei kan verwacht worden. Uit de voorbereidende bespreking bleek bovendien dat nog veel discussiepunten onopgelost zijn en dat een bijsturing van de wegcode nodig is. Op middellange termijn formuleren we dan ook een aantal aanbevelingen voor enkele bijkomende, kleinere aanpassingen aan de wegcode.

Speed pedelec
Fietsers, electrische fietsen, VVSG Fietsberaad Vlaanderen

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

29.759 ingeschreven speed pedelecs in België

Document

Fietsen in de wegcode – Praktische gids voor wegbeheerders

Praktijk

Succesvolle samenkopen elektrische fietsen (regio Rivierenland)