Beleidsvisie gemeente Boechout op speedpedelecs


Samenvatting

De gemeente Boechout zet fietsers op nr. 1 in haar mobiliteitsplan. In 2020 paste de gemeente haar beleidsvisie omtrent speedpedelecs van 2016 aan. De speedpedelec wordt situatieafhankelijk ook als fiets beschouwd en niet enkel als bromfiets type B.

Projectomschrijving

De gemeente Boechout stelt de speedpedelec gelijk met een bromfiets type B, maar afhankelijk van de situatie wordt de speedpedelec ook gelijkgesteld aan een fiets. Op schoolroutes met een snelheidsregime van max. 50 km/u kiest de gemeente ervoor om speedpedelecs altijd op de rijbaan te laten rijden i.p.v. te mengen met schoolgaand fietsverkeer.

Op de fiets-o-strade F11 in het dorpscentrum en langs een school geldt er een snelheidsbeperking van 30km/u voor speedpedelecs om de veiligheid van alle gebruikers te garanderen. Dat was in samenspraak met de Provincie. Vloerstickers en een extra asbelijning zetten aan tot trager rijden. 

Verkeersbordendatabank
Alle verkeersborden op het grondgebied van de gemeente worden geëvalueerd en waar nodig aangepast en geüpdatet. De gemeente onderzoekt voor specifieke locaties of speedpedelecs toegelaten kunnen worden. Vertegenwoordigers van de mobiliteitsraad en de dienst openbare werken en mobiliteit geven via een bevraging (met foto’s ter verduidelijking) hun advies over deze speciale situaties en wegen. De uiteindelijke beslissing ligt bij het gemeentebestuur. Afhankelijk van de situatie en locatie worden dan extra onderborden toegevoegd of bestaande borden aangepast (o.a. voor speedpedelecs).

Initiatiefnemers

  • Dienst Openbare werken en Mobiliteit (openbarewerken@boechout.be)

Contact

Rudi Goyvaerts

  • Schepen Mobiliteit, Sport & Toerisme
  • rudi.goyvaerts@boechout.be

Tip

Herbekijk het webinar speedpedelec.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Fietsstraat Victor Heylenlei in Boechout

Praktijk

Afwegingskader voetgangers en rijwielen van Stad Gent: een duidelijke visie op speedpedelecs

Nieuws

Webinar 26.11.2021 // Speedpedelec