Elektrische fietsen max. snelheid tot 45 km/u

Een elektrische fiets met trapondersteuning tot 45km/u wordt beschouwd als een gemotoriseerd rijwiel klasse B. Samen met een speciale vermelding in de wegcode (klasse ‘P’) gelden er nieuwe regels en verplichtingen. Fietsberaad Vlaanderen bepleit een snelheidsbeperking op fietsinfrastructuur binnen de bebouwde kom tot 30km/u. Dat moet toelaten dat alle soorten fietsers zich veilig én welkom blijven voelen op het fietspad.

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over elektrische fietsen max. snelheid tot 45 km/u?

Fietsberaad Vlaanderen adviseert om de speed pedelec zo veel mogelijk te behandelen als een gewone fiets, maar vraagt van de bestuurders van de speed pedelec wel een aangepast gedrag. Het betekent dat speed pedelec gebruikers zoveel mogelijk van fietsinfrastructuur gebruik moeten kunnen maken, aan een aangepaste snelheid.

Lees het volledige advies

Dit moet je zeker lezen over elektrische fietsen max. snelheid tot 45 km/u

Nieuws

Aantal speedpedelecs groeit sterk…

Nieuws

Vlaamse overheid organiseert testdagen voor speed pedelecs zonder papieren