Elektrische fietsen max. snelheid tot 45 km/u

Een elektrische fiets met trapondersteuning tot 45km/u wordt beschouwd als een gemotoriseerd rijwiel klasse B. Samen met een speciale vermelding in de wegcode (klasse ‘P’) gelden er nieuwe regels en verplichtingen. Fietsberaad Vlaanderen bepleit een snelheidsbeperking op fietsinfrastructuur binnen de bebouwde kom tot 30km/u. Dat moet toelaten dat alle soorten fietsers zich veilig én welkom blijven voelen op het fietspad.

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over elektrische fietsen max. snelheid tot 45 km/u?

Fietsberaad Vlaanderen werkte aan een update van het advies uit 2016 rond de speedpedelec. Het voertuig is intussen meer ingeburgerd én het is aan te bevelen de ervaringen op het terrein om te zetten in concrete maatregelen. Het is de opdracht om een goed evenwicht te vinden tussen het stimuleren van het gebruik van de speedpedelec en een antwoord te bieden op de legitieme bezorgdheid voor de verkeersveiligheid, in het bijzonder op de fietsinfrastructuur.

Lees meer

Dit moet je zeker lezen over elektrische fietsen max. snelheid tot 45 km/u

Praktijk

Afwegingskader voetgangers en rijwielen van Stad Gent: een duidelijke visie op speedpedelecs

Advies

Advies speedpedelec: meer verkeersveiligheid en behoud concurrentievoordeel

Praktijk

365SNEL – Speedpedelecs in woon-werkverkeer