Aantal speedpedelecs groeit sterk…


Er zijn opnieuw meer speedpedelecs op de weg gebracht. Op 1 augustus 2019 stond de teller op 7.909 nieuw ingeschreven speedpedelecs tijdens de eerste 7 maanden dit jaar. Als de groei zich doorzet, dan zullen in 2019 ongeveer 13.500 nieuwe speedpedelecs worden ingeschreven, ten opzichte van 9.223 in 2018.

De provincie Antwerpen spant de kroon met 2.283 ingeschreven speedpedelecs in de eerste zeven maanden van dit jaar. Vlaams-Brabant volgt met 1.734, vervolgens Oost-Vlaanderen (1.725), Limburg (1.030) en West-Vlaanderen (778).  In Wallonië werden er voorlopig 139 speedpedelecs ingeschreven; in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest 220. De cijfers komen van de FOD Mobiliteit en Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Tegen het einde van dit jaar zullen vermoedelijk ongeveer 30.000 speedpedelecs ingeschreven zijn, zo berekende Fietsberaad Vlaanderen. Ongeveer de helft daarvan komt op rekening van het jaar 2019.

Uit de cijfers blijkt wel dat in de Provincie Antwerpen – weer er de meeste speedpedelecs rondrijden – dat de groei wat afzwakt. Tussen 2017 en 2018 groeide het aantal met 230%; dit jaar valt de verwachte groei terug tot 96%. Tot december 2018 liep er wel een regularisatieperiode voor eigenaars die de speedpedelec al vroeger kochten, maar nooit inschreven.

… maar speedpedelec blijft wel buitenbeentje

Ten opzichte van het totaal aantal fietsen blijft de speedpedelec een beperkt gegeven. In Vlaanderen zijn er naar schatting ongeveer 6.500.000; slechts 0,5% daarvan zijn speedpedelecs. De meest gebruikte fiets is nog steeds de gewone stadsfiets (5.550.000 stuks), waarvan ongeveer 1.000.000 met trapondersteuning tot 25km/u. Het aantal bakfietsen wordt geschat op 195.000, waarvan 1/3 een eveneens elektrische trapondersteuning heeft.

De speedpedelec blijft dus al bij al een buitenbeentje, ook ten opzichte van de andere elektrische fietsen. Door zijn snelheid haalt de bestuurder van een speedpedelec verschillende andere fietsers in en wordt de speedpedelec snel opgemerkt. Bij de aanleg van fietsinfrastructuur moeten wegbeheerders dus rekening houden met meer inhaalmanoeuvres, onder andere door de speedpedelec, maar ook de groei van het fietsverkeer zelf. Fietsberaad Vlaanderen schreef daarover eerder al een advies.

Cijfers Statbel (toestand 1/08/2019): SpeedPedelecs_pub_2009-2019