Advies Een duurzame breedte voor fietspaden


Het fietsverkeer groeit en de variëteit aan fietstypes neemt toe. Het gebruik van elektrische fietsen en speedpedelecs leidt tot meer snelheidsverschillen. Ook de inhaalmanoeuvres op het fietspad nemen toe. Sinds 2007 moeten ook alle voortbewegingstoestellen die sneller dan stapvoets bewegen op het fietspad. Sommige nieuwe fietsinfrastructuur zit ook snel aan haar limiet. De groei van het fietsverkeer gaat in enkele regio’s sneller dan verwacht. De capaciteit lijkt onvoldoende berekend om die groei over de levensduur van de infrastructuur op te vangen.

Fietsberaad adviseert daarom om voldoende brede fietsinfrastructuur aan te leggen die berekend is op een groeiend gebruik.

Het nieuwe advies wil de bestaande tabellen uit het vademecum fietsvoorzieningen integreren één helder overzicht en voorstellen om de normen aan te passen aan de recentste inzichten. Het moet beleidsadviseurs makkelijker inzicht geven in de wenselijke breedte van fietsinfrastructuur. Welke breedte is nodig en op welke capaciteit is dat berekend?  Daarnaast beveelt dit advies ook een nieuwe standaardbreedte aan. Die moet ook de verkeersveiligheid op het fietspad zelf ondersteunen. Er zijn meer verschillende types fietsen en voortbewegingstoestellen, met ook verschillende snelheden. Die nieuwe breedtes zijn nodig om daarop in te spelen.

Voor de opmaak van het advies werden de bestaande tabellen uit het vademecum grondig geanalyseerd én werd informatie verzameld over capaciteitsinschattingen in Nederland.  De eenvoudig te begrijpen leidraad voor fietsinfrastructuur (1 m = 1 fietser, 2 m = 2 fietsers,…) werd zoveel mogelijk geïntegreerd. Lees hier het volledige advies.