De Brielpoortbrug – fiets- en voetgangersbrug in het centrum van Deinze


Samenvatting

De nieuwe Brielpoortbrug over de Leie in het centrum van Deinze is een belangrijke realisatie in het wegwerken van barrières voor voetgangers en fietsers in Deinze. De Brielpoortbrug is ook een belangrijke schakel in het stadsvernieuwingsproject ‘Wonen aan de Leie II’, waarbinnen de site van de voormalig stadsgasfabriek herontwikkeld wordt. De brug vormt een zachte verbinding tussen de parking van het recreatiedomein Brielmeersen en het centrum van Deinze, waar voorheen de Leie beiden nog van elkaar scheidden. De parking kan zijn rol als randparking voor het centrum dan ook voluit spelen. 

Projectomschrijving

De nieuwe Brielpoortbrug vormt een zachte verbinding tussen de parking van het recreatiedomein Brielmeersen en het centrum van Deinze. Voorheen scheidde de Leie de parking af van het centrum. De Brielpoortbrug is gelegen op een boogscheut van de Tolpoortbrug, die naar de winkelstraat leidt. Ze zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers vlotter en veiliger het centrum kunnen bereiken. Daarnaast zorgt de Brielpoortbrug ervoor dat de parking aan het recreatiedomein Brielmeersen zijn potentie als randparking volledig kan benutten.  Automobilisten parkeren nu sneller op de randparking en gaan vervolgens te voet, via de Brielpoortbrug, naar het centrum. Er rijden zo minder automobilisten in de Tolpoortstraat en parkeren er niet meer om dichtbij te winkelen, wat de verkeersleefbaarheid in het centrum heeft verhoogd. In de Tolpoortstraat zijn er bovendien ook parkeerplaatsen geschrapt om het gebruik van de parking aan het recreatiedomein Brielmeersen, én dus ook de Brielpoortbrug als wandelverbinding, aan te moedigen.  

Betrokken partijen

Stad Deinze was al enige tijd vragende partij bij de Vlaamse Waterweg voor de realisatie van de Brielpoortbrug. De diensten stedenbouw en mobiliteit en het handelsapparaat van Deinze werkten hiervoor nauw samen. Uiteindelijk stond de Vlaamse Waterweg in voor de realisatie van de Brielpoortbrug en stond de stad Deinze in voor het merendeel van de financiering. Het ontwerp is van de hand Marie-José Van Hee (i.s.m. Robbrecht & Daem).

Technische specificaties

De Brielpoortbrug heeft een lengte van 38m en is 4m breed. De Brielpoortbrug is een mechanische klapbrug met een hellingspercentage van 4.5%. Het hellingspercentage is zo minimaal mogelijk gehouden om de brug aantrekkelijk te maken voor voetgangers en fietsers. Schepen met een hoogte van maximaal 3.2m kunnen onder de brug doorvaren zonder dat de brug opgehaald moet worden, bij grotere schepen wordt de brug opgehaald. De brug wordt bediend vanuit een centraal bedieningsgebouw in Evergem.  

Investering

In het najaar van 2019 werden de voorbereidende werken opgestart en in maart 2021 werden de werken afgerond. In mei 2021 werd de Brielpoortbrug feestelijk geopend.  

Stad Deinze investeerde zelf 2. 470. 000 euro in het project, de Vlaamse Waterweg investeerde 530.000 euro in de brug. 

Initiatiefnemers

  • Stad Deinze (dienst stedenbouw en mobiliteit, handelaars Deinze)
  • Vlaamse Waterweg

Contact

Van Onacker Gilles

  • Stad Deinze
  • omgeving@deinze.be

Locatie

Brielpoortbrug, Deinze

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Jacques Rogge brug als sluitstuk van fietssnelweg F7

Cahier

Cahier nr.8: Fietshellingen

Praktijk

Fietsveiligheid prioriteit: haag geplant tussen Fietssnelweg F1 en de Zenne in Zemst