Fietsbruggen en fietstunnels

Ongelijkgrondse kruisingen (bruggen of tunnels) komen voor bij een spoorweg, waterweg of drukke verkeersweg. Bruggen of tunnels zijn nieuwe publieke plaatsen, aandacht voor een duurzame dimensionering, de sociale veiligheid en belevingsaspecten zullen doorslaggevend zijn voor een goed gebruik. De gewenste intensiteiten van zowel fietsers als voetgangers zijn maatgevend voor een duurzame dimensionering.

Dit moet je zeker lezen over fietsbruggen en fietstunnels

Praktijk

Ecoveloduct in Waasmunster: veilige fietsroute en ecosysteem voor dieren

Praktijk

De Brielpoortbrug – fiets- en voetgangersbrug in het centrum van Deinze

Praktijk

Fietsbruggen en fietstunnels in Deinze – Buyssebrug, fietstunnel Karmstraat