Fietsbruggen en fietstunnels in Deinze – Buyssebrug, fietstunnel Karmstraat


Samenvatting

Deinze heeft de ambitie om de barrièrewerking van verschillende harde en natuurlijke barrières voor voetgangers en fietsers op haar grondgebied te minimaliseren. Door het bouwen van fietsbruggen en -tunnels tracht Deinze deze barrières te overwinnen. In totaal wil Deinze 8 van deze barrières op haar grondgebied wegwerken. Zo is er ondermeer een fietsbrug gerealiseerd ter hoogte van de spoorwegbrug Buyssebrug en een fietstunnel ter hoogte van de voormalige spooroverweg in de Karmstraat.

Projectomschrijving

Door het bouwen van fietsbruggen en -tunnels tracht Deinze harde en natuurlijke barrières voor fietsers en voetgangers weg te werken. De stad Deinze werkt hiervoor nauw samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel, de Vlaamse Waterweg of andere bevoegde instanties die eveneens vaak instaan voor de financiering van de projecten. De Stad Deinze financiert mee waar nodig.

Lucien-Buyssebrug tussen Deinze en de Balkandorpen

De barrièrewerking van spoorlijn Adinkerke-Tielt-Deinze was één van de barrières. Deze spoorlijn belette een snelle, vlotte verbinding voor fietsers tussen de zogenaamde ‘Balkandorpen’ Wontergem, Grammene en Gottem en het centrum van Deinze. Om deze barrière te overwinnen werd in 2018 aan de bestaande spoorwegbrug een deel van de bestaande constructie omgebouwd naar een 2.5m breed fietspad. De brug werd nadien gedoopt tot de ‘Lucien-Buyssebrug’ en vormt nu een belangrijke schakel in de verbinding tussen de ‘Balkandorpen’ en het centrum van Deinze. Bovendien maakt deze verbinding ook onderdeel uit van fietssnelweg F37 Ieper-Deinze.

Fietstunnel in de Karmstraat

Een ander voorbeeld is de fietstunnel in de Karmstraat. Voor het afschaffen van de overwegen nam Deinze proactief contact op met Infrabel. Ter compensatie van het sluiten van de overwegen in de Tonnestraat in Petegem-aan-de-Leie en de Karmstraat in Astene werd afgesproken om telkens een fiets- en voetgangerstunnel te voorzien. In 2020 werd de fietstunnel in de Karmstraat geopend. Er werd geen alternatief voor het gemotoriseerd verkeer voorzien aangezien er in de onmiddellijke omgeving voldoende alternatieven aanwezig waren. De fiets- en voetgangerstunnels garanderen de blijvende korte en rechtlijnige routes voor de fietsers, ook na sluiting van de spooroverwegen.

Betrokken partijen

De stad Deinze neemt zowel actief als proactief deel aan de verschillende processen die gepaard gaan met het overwinnen van de fysieke barrières.

Voor de realisatie van de Buyssebrug, eigendom van het Agentschap Wegen & Verkeer, nam Infrabel het initiatief. Infrabel investeerde in het project ter compensatie voor het afsluiten van de spooroverweg in de Karreweg te Astene. Het fietspad op de brug werd gerealiseerd op de dienstweg die reeds door Infrabel werd gebruikt voor het onderhoud van de brug. Deze realisatie verliep dan ook erg vlot.

Voor het afsluiten van de spooroverweg in de Karmstraat nam de stad Deinze het voortouw. Deinze was op de hoogte van de wens van Infrabel om alle spooroverwegen in Deinze te sluiten en speelde hier proactief op in door in gesprek te gaan met Infrabel. Omwille van de lage verkeersintensiteiten aan de spooroverwegen en de beperkte omrijfactor voor het gemotoriseerd verkeer was het logisch dat er ter compensatie enkel een voetgangers- en fietstunnel voorzien zou worden.

Investering

Infrabel stond volledig in voor de kosten en realisatie van de fietstunnel Karmstraat.

Initiatiefnemers

  • Stad Deinze
  • Infrabel

Contact

Van Onacker Gilles

  • Stad Deinze
  • omgeving@deinze.be

Locatie

Karmstraat, Deinze

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Jacques Rogge brug als sluitstuk van fietssnelweg F7

Cahier

Cahier nr.8: Fietshellingen

Praktijk

De Brielpoortbrug – fiets- en voetgangersbrug in het centrum van Deinze