Drie ambitieuze mobiliteitsprojecten in Rotselaar


Het station van Wezemaal is het mobiliteitsknooppunt in Rotselaar. Infrabel, NMBS, provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Rotselaar slaan de handen in elkaar voor een ambitieus mobiliteitsproject. Dat zal zorgen voor een betere verkeersdoorstroming en een verhoogde verkeersveiligheid in Wezemaal en voor een kwalitatieve fietsverbinding met Leuven en Aarschot. Er staan 3 deelprojecten in de steigers op en langs het toekomstige traject van de F25, de fietssnelweg Leuven-Aarschot.

3 projectgebieden in Rotselaar

In Rotselaar kan het F25-project worden opgedeeld in 3 projectgebieden die sterk met elkaar verbonden zijn, maar waarin telkens een andere partner de leiding neemt.

Projectgebied 1: Abdijlaan tot station Wezemaal

Onder leiding van gemeente Rotselaar.

De gemeente Rotselaar heeft de plannen klaar voor het stuk fietssnelweg tussen de Abdijlaan en station Wezemaal (1,8 km).De omgevingsvergunning is afgeleverd en de aannemer is aangesteld voor de werken die dit najaar beginnen. De fietssnelweg is verlicht en zal aangelegd worden in asfalt van 3,5 meter breed met een extra veiligheidsafstand in grasbetontegels naast de bermen.

Projectgebied 2: Station Wezemaal

Onder leiding van Infrabel en NMBS.

In de stationsomgeving van Wezemaal vervangt Infrabel de huidige overweg in de Langestraat door een nieuwe wegtunnel. Parallel met de sporen komt er een fietsbrug voor de fietssnelweg F25. In samenwerking met NMBS,worden ook de stationsomgeving en parking vernieuwd.

Projectgebied 3: Station Wezemaal tot Bert Leysenlaan

Onder leiding van provincie Vlaams-Brabant.

De provincie Vlaams-Brabant maakte ontwerpplannen voor een nieuw stuk fietssnelweg van 2,5 km dat loopt van het station van Wezemaal tot het kruispunt van de Heirbaan met de Baan op Rotselaar, met een fietstunnel onder het spoor ter hoogte van de Bert Leysenlaan. Daarbij werden verschillende scenario’s onderzocht en gekozen voor een project met de beste verhouding op gebied van enerzijds impact op de omgeving en anderzijds veiligheid, directheid, samenhang, comfort en aantrekkelijkheid.

Er komt een nieuwe fietsverbinding tussen de Kruisboogstraat en de Valleilaan. Een nieuwe fietstunnel onder de sporen zal de Bert Leysenlaan en de Heirbaan met elkaar verbinden waarna de fietssnelweg aan de overzijde van de sporen via de Baan op Rotselaar verder loopt richting Aarschot.

De nieuw aan te leggen stukken worden een fietssnelweg van 4 meter breed in asfalt die ’s nachts verlicht zal zijn. Bestaande straten die op de fietssnelweg liggen, worden heraangelegd tot fietsstraten, waar auto’s te gast zijn. Dit wil zeggen dat ze ingericht worden als fietsroute waarop ook beperkt autoverkeer is toegestaan. Fietsstraten worden herkenbaar ingericht met een  roodbruine asfalt. De breedte en exacte inrichting varieert van straat tot straat.

Een uitgebreid artikel met alle info per projectgebied vind je hier: https://fietssnelwegen.be/nieuws/rotselaar en op www.infrabel.be

Dit vind je zeker ook interessant

Cahier

Cahier nr.8: Fietshellingen

Nieuws

Vuistregels voor verlichting langs fietspaden

Praktijk

Voorrang voor fietsers op fietssnelweg F74