Rugdekking brengt fietsers veiliger in gemengd verkeer (Turnhout)


Bij de heraanleg van de riolering in de Koningin Astridlaan in Turnhout in 2014 heeft de stad heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de hele straat te vernieuwen. De locatie waarover het gaat is de overgang tussen het buitengebied (met afgescheiden fietspad) en de bebouwde zone (met gemengd verkeer en een parkeerstrook). Het ontwerp heeft als doel de fietsers veilig in het gemengde verkeer te brengen d.m.v. rugdekking.

Om automobilisten attent te maken op de overgang naar gemengd verkeer met aanwezigheid van fietsers op de rijbaan is gebruik gemaakt van de volgende elementen:

  • Een plateau in combinatie met een wegversmalling om automobilisten attent te maken op de overgang. Dit creëert meteen een snelheidsremmende ‘poortwerking’.
  • Een verkeersbord om de invoeging van de fietsers voor de automobilist aan te kondigen.
  • Een groenvak, dat rugdekking geeft aan de fietser. Door de lage beplanting is de fietser ook goed zichtbaar voor de automobilist.
  • Paaltjes die de fietser begeleiden naar het gemengde verkeer.

Initiatiefnemers

  • Stad Turnhout

Contact

Wouter Verhaert

  • Stad Turnhout, Dienst Wegen, Groen en Mobiliteit
  • 014/44 33 93
  • wouter.verhaert@turnhout.be

Locatie

Koninging Astridlaan Turnhout, op de overgang tussen buitengebied en bebouwde zone

Betrokken partijen

Het betreft een gemeenteweg. Er zijn dus geen andere partijen betrokken dan de gemeente. Het ontwerp van de straat werd wel voorgesteld op een buurtvergadering.

Evaluatie

Deze combinatie van ontwerpen of ‘inrichtingsmix’ werpt zijn vruchten af. Naast het beveiligen van de fietsers die invoegen in het gemengde verkeer heeft de ‘poortwerking’ van de installatie  ook voor een vertraging van het verkeer gezorgd tijdens de verkeerspieken. Dit heeft een positieve impact op de veiligheid bij een nabije school. Deze inrichtingsmix is makkelijk over te planten naar soortgelijke omgevingen, en met name heel geschikt voor overgangen tussen buitengebieden met afgescheiden fietspad en woonkernen met gemengd verkeer.

Toch is er nog plaats voor verbetering. Zo wordt het gebruik van monolitische verharding aanbeveeld. Daarnaast zou de stad het ontwerp zodanig moeten aanpassen, zodat paaltjes niet meer nodig zijn om de overgang fietspad – voetpad af te dwingen.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Vuistregels voor verlichting langs fietspaden

Nieuws

Fietsen werd afgelopen jaren 40% veiliger

Document

Evolutie van fietsgebruik en fietsveiligheid in Vlaanderen: een vergelijking met Nederland en Denemarken