Fietsinfrastructuur algemeen

De ruimte die (exclusief) voorzien is voor fietsen moet rekening houden met een groeiend fietsverkeer en variëteit aan fietstypes. Bij gescheiden fietsinfrastructuur moet de breedte berekend worden op een duurzame en verkeersveilige groei. Voor fietsen in gemengd verkeer moet de wegbeheerder sterk sturen naar minder en trager autoverkeer, zeker in de kernen en verblijfsgebieden.

Dit moet je zeker lezen over fietsinfrastructuur algemeen

Interview

Verbeteren van fietsveiligheid- en comfort in Malle

Praktijk

Herinrichting van wijk Oud Oefenplein als groene woonwijk in Mechelen

Rapport

Rapport Fietsstraten en Fietszones