Telraam telt verkeer in steden en gemeenten


Telraam is een low cost verkeersteller die 4 vervoersvormen (voetgangers, fietsers, auto’s en zwaar verkeer) telt tijdens daglicht. Telraam wordt opgehangen op het 1ste verdiep achter het raam bij burgers thuis. Op deze manier kunnen burgers, buurtcomités, organisaties (zoals afdeling van de Fietsersbond) steden en gemeenten verkeer monitoren over een voldoende lange meetperiode. Het zorgt ervoor dat het buikgevoel van de burger ‘geobjectiveerd’ wordt en de lokale overheid met de data aan de slag kan om verkeersmaatregelen uit te werken.

Uit de meetresultaten blijkt dat het relatief eenvoudig is om sluipverkeer, omleidingen, drukke fietsroutes etc. te visualiseren aan de hand van Telraam. Oa. de stad Leuven ging al aan de slag met de resultaten van 2 telclusters in Kessel-Lo en Heverlee.

Projectbeschrijving

De aanleiding om Telraam in te zetten hangt af van de lokale nood en vraag. Zo zal een lokale overheid Telraam meestal inzetten in de marge van een mobiliteitsplan of om de effecten voor/tijdens/na van ingrepen te monitoren. Een buurtcomité zal Telraam inzetten om op een objectieve manier meetgegevens te kunnen voorleggen aan de lokale of regionale overheid, ter ondersteuning van een aantal ingrepen in de verkeersomgeving.

Het typische format voor de uitrol van Telraam is een samenwerkingsverband met de lokale overheid waarin volgende aspecten chronologisch aan bod komen:

 1. Oproep & selectie kandidaten
 2. Workshop 1: alle uitleg over Telraam, wat kan het, wat niet, hoe moet je een Telraam installeren etc.
 3. Ondersteuning & helpdesk
 4. Analyse: verkeerskundige analyse van de resultaten
 5. Workshop 2: bespreking resultaten met burgers, wijkcomité’s en lokale overheid
 6. Eindrapportage
 7. (optioneel) Dashboard & verdere detailanalyse: geaggregeerde data voor een cluster van telsensoren in een bepaald projectgebied, deelgemeente of voor het volledige grondgebied van de betrokken stad of gemeente.

De duurtijd van het volledige traject is doorgaans +/- 6 maanden.

Betrokken partijen

Samenwerking met burgers, buurt- en wijkcomités is cruciaal om met Telraam aan de slag te gaan i.f.v resultaten. Indien er geen engagement is van onderuit, dan is de kans klein dat er gemotiveerde bereidheid is om gedurende een lange periode te tellen en vervolgens de resultaten te bespreken. De resultaten van de eerste Telraamtrajecten ondersteunen de perceptie die leeft m.b.t de verkeersintensiteiten en de beschikbare capaciteit. Daarnaast geven de gegevens inzake gemiddelde snelheid een indicatie voor het % voertuigen dat boven de toegelaten snelheid het wegsegment doorkruist. Maar de resultaten worden niet enkel gevoed met een cijfermatig eindresultaat. De sterkte van het product situeert zich vooral in het denk- en participatieproces waarvoor ondersteuning wordt geboden met verschillende concepten. De objectivering van het buikgevoel kan in meerdere richtingen gaan.

Wat we klassiek zien in een proces waarbij burgers aan de slag gaan met Telraam, is dat bij aanvang het activisme groot is en men heilig ervan overtuigd is dat Telraam hét instrument is om de perceptie kracht bij te zetten. Maar dat er gedurende het traject er bijzonder veel mobiliteits- en circulatiekennis wordt opgebouwd zodat men zich steeds bewuster wordt van het feit dat het dikwijls om communicerende vaten gaat : het omdraaien van de rijrichting in de ene straat kan verstrekkende gevolgen hebben voor verkeersintensiteiten in een aanpalende straat.

Evaluatie

Telraam is een samenwerkingsverband tussen Transport & Mobility Leuven, vzw Mobiel 21 en Waanz.in. Het initiatief op lokaal vlak kan zowel vanuit de burger of gemeente komen. In sommige trajecten zijn ook andere stakeholders betrokken zoals de Fietsersbond, VOKA, AWV, actiegroepen, een stadsregio initiatief of intercommunale. Ook met overkoepelende overheden zoals de provincies en Vlaamse overheid wordt er samengewerkt.

In de praktijk zijn dit de meest voorkomende initiators van een samenwerking:

 • Een lokale overheid die graag Telraam wil inzetten in het kader van de opmaak van een mobiliteitsplan.
 • Een ouder/buurtvereniging die ism met een school de werking van een schoolstraat wil evalueren.
 • Een lokale politieke groep die de Telraam-resultaten wil inzetten voor lokaal beleidsgerelateerd werk.

Een individuele burger of groep van burgers die aan de slag gaat met een aantal Telramen en vervolgens de gemeente kan overtuigen om een structurele samenwerking aan te gaan.

Investering

Telraam is gelanceerd op 21/3/2019

 • Het budget varieert en is afhankelijk van contractwerking en subsidiemiddelen (Smart Mobility Belgium, Brussels Smart City en WeCount H2020).
 • Er zijn 3 stichtende partners:
  • Transport & Mobility Leuven
  • Mobiel 21
  • Waanz.in

Initiatiefnemers

We werken samen met verschillende lokale besturen en organisaties in binnen- en buitenland. Hieronder een niet-limitatief overzicht:

 • Leuven (OBK, Stad Leuven)
 • Aalst (Over.Morgen)
 • Gent (Mobiliteitsbedrijf)
 • Kortrijk (Stad Kortrijk en Leiedal)
 • Harelbeke (Leiedal)
 • Zwijnaarde (burgerinitiatief)
 • Aarschot (burgerinitiatief ism lokale politieke groep)
 • Boutersem (burgerinitiatief)
 • Mechelen (Stad Mechelen en basisschool lyceum)
 • Antwerpen (Straatvinken)
 • Beringen (Stad Beringen)
 • Hasselt (Stad Hasselt)
 • Zoutleeuw (Stad Zoutleeuw)
 • Lubbeek (gemeente Lubbeek)
 • Graz (Urban Mobility Lab)

Contact

Wouter Florizoone

Elke Franchois

www.telraam.net

Deze kennisfiche kwam tot stand in samenwerking met Transport & Mobility Leuven.

Dit vind je zeker ook interessant

Magazine

Lees ons magazine Sterk Fietsbeleid van december 2021

Nieuws

1 op 3 bus- en tramgebruikers stapt over op de fiets

Nieuws

Benelux-ministers inspireren Europees fietsbeleid