1 op 3 bus- en tramgebruikers stapt over op de fiets


VAB brengt de modal shift in het secundair onderwijs in beeld: 1 op 3 bus- en tramgebruikers stapt over op de fiets waardoor 59% fietst (voorheen 44%)

Middelbare scholieren die het openbaar vervoer niet meer gebruiken, stappen grotendeels over op de fiets

VAB kaartte vorige week haar bekommernis al aan: voor COVID-19 gebruikte 1 op 2 middelbare scholieren het openbaar vervoer, maar de vrees was groot dat nu er veel voor de auto gekozen zou worden om jongeren naar school te brengen. Gelukkig blijkt uit een online enquête van VAB bij 5.500 respondenten dat het advies om voor de fiets te kiezen grotendeels opgevolgd wordt: 30% van de middelbare schooljongeren die normaal het openbaar vervoer gebruiken zijn overgestapt op de fiets. 16% wordt nu met de auto gebracht en 44% blijft het openbaar vervoer gebruiken.

Opvallend is, dat de jongeren die niet in een grotere stad of in de rand ervan wonen vaker het openbaar vervoer blijven gebruiken: 47% à 45% ten opzichte van 40%.

De modal shift bij wie voor COVID-19 de bus of tram gebruikte voor de woon-school verplaatsing: minstens één dag per week

Scholieren aan de rand van een grote stad zijn het vaakst overgestapt op de fiets: 36%. Jongeren die meer landelijk wonen stappen vaker over op de auto: 21%

Als we deze modal shift (gewijzigde vervoerskeuze) transformeren naar een nieuwe modal split (verhouding vervoerswijzen), zien we dat de fiets sterk aan populariteit gewonnen heeft in het secundair onderwijs: 59% gebruikt nu de fiets om naar school te gaan, ten opzichte van 44% voor corona.

Het aantal jongeren dat te voet naar de middelbare school gaat is status quo gebleven, de auto steeg van 21% naar 29%. Nauwelijks 2% carpoolt naar school.

6 op 10 leerlingen fietst naar school: VAB vraagt aandacht voor fietsveiligheid aan steden en gemeenten

Gezien het sterk toegenomen aantal fietsers naar secundaire scholen, roept VAB steden en gemeenten op om aandacht te hebben voor de veiligheid voor fietsers, zowel op de routes naar school als aan de schoolpoort.

Zowel de nieuwe fietsers als de automobilisten moeten aan deze nieuwe situatie van nog meer fietsers richting secundaire scholen wennen.

Volgens VAB is het daarom een goed idee om in (de buurt van) schoolomgevingen regelmatig politietoezicht met een sensibiliserend karakter te houden.

VAB adviseert De Lijn om overleg te plegen met de secundaire scholen

Het aanbod aan, maar ook de vraag naar openbaar vervoer kan regionaal en qua locatie sterk verschillen. VAB adviseert daarom aan De Lijn om met scholen te overleggen hoe men in het najaar de dienstregeling kan aanpassen om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar openbaar vervoer in kader van het najaar. VAB verwacht namelijk dat vanaf 25 oktober, bij het winteruur gezinnen met jongere kinderen de fiets zullen ‘verlaten’ en dan kiezen voor de auto of (opnieuw) het openbaar vervoer.

VAB hoopt dat De Lijn tegen dan samen met scholen, gemeenten en steden een aangepast aanbod heeft uitgewerkt om tegemoet te komen aan die stijgende vraag naar openbaar vervoer.

Een andere suggestie die VAB krijgt van ouders van middelbare scholieren die deelnamen aan de enquête, is dat scholen zelf een schoolbus inleggen of zorgen voor vervangend vervoer. Dit kan eventueel ook een optie zijn.

VAB roept ministers Lydia Peeters en Ben Weyts op om samen met scholen die problemen voorzien, dit probleem aan te pakken.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Benelux-ministers inspireren Europees fietsbeleid

Document

Maatschappelijk Relancecomité kiest voor de fiets

Nieuws

Mechelen evalueert tijdelijke fietsstraten (COVID-19)