Fietsnet Genk wijst de weg


Regio’s, steden en gemeenten communiceren steeds beter en duidelijker over fietsinfrastructuur en fietsroutes. Stad Genk ontwikkelde een kaart die doet denken aan een metronet, maar ook een fietsrouteplanner op maat. Op deze manier vergroot Genk de leesbaarheid en vindbaarheid van fietsroutes op haar grondgebied : een communicatiecampagne, een mental map, signalisatie op het terrein en een digitale routeplanner.

Goede praktijken voor leesbaarheid & vindbaarheid van fietssnelwegen zijn goed gedocumenteerd (bv. In het CHIPS Interreg project CycleHighways.eu). Echter, wat met fietsnetten en -routes op lokaal niveau? Stad Genk werkte op 4 niveaus aan een gestroomlijnde campagne die de leesbaarheid & vindbaarheid van haar fietsroutes vergroot:

1) Mental mapping: door te werken met een beperkt aantal routes, één kleur per route en herkenningspunten is het fietsnet van Genk meteen leesbaar, zoals een metrokaart. Op termijn zal dit een mental map creëren bij fietsers.
2) Signalisatie: de kleurcodes vind je ook terug op het terrein. Door middel van pijlen op de grond (gebruik Thermoplast), aangepaste wegwijzers worden de fietsroutes zichtbaar.
3) Digitale routeplanner: een webapplicatie helpt bij het plannen van jouw route (er moet geen applicatie gedownload worden). Je kan kiezen voor de snelste route, een recreatieve route (via de knooppunten) of via het Genkse Fietsnet. Bij het berekenen van de duurtijd wordt een onderscheid gemaakt tussen een fiets en elektrische fiets.
4) Communicatie: een eerste communicatiecampagne werd gelanceerd in oktober 2020. Zowel handelaars, bewoners als toeristen werden bereikt via diverse kanalen (lokale omroep, stadsmagazine, print, sociale media, immoborden aan de vitrine van handelaars). Een tweede campagne is gepland in april 2021.

Bij de campagne werd enkel bestaande infrastructuur opgenomen. Routes in ontwikkeling zoals fietssnelweg F76 en de Stiemer-route zijn bewust (nog) niet opgenomen.

Betrokken partijen

Het initiatief werd genomen door de Stad Genk. Het werd opgenomen in het 10-puntenfietsactieplan in 2017.

Een inspiratiebezoek in Houten, Nederland vond plaats in 2018.

Er zijn verschillende diensten en actoren betrokken bij het succes van dit project:
Stad Genk: dienst mobiliteit; dienst marketing & communicatie; technische dienst (voor signalisatie)
Via aanbesteding: externe tekenaar voor het ontwerp van de signalisatie en de metromap; Anyways bvba voor de routeplanner
De handelaars: de eerste communicatiecampagne plaatste handelaars centraal
– Fietsersbond: inhoudelijke bijdrage en feedback op het initieel plan

Het gaat hier om een project om de leesbaarheid & vindbaarheid te vergroten. Hierdoor is het in de eerste plaats een informatiecampagne. Toch was er ruimte voor bijsturingen tijdens het ontwikkelingsproces.

Evaluatie

Er werd minstens drie keer bijgestuurd:
– Focus op het functionele werd losgelaten
– Project werd inhoudelijk bijgestuurd na feedback van Fietsersbond en knelpunten op de routes worden weggewerkt
– Andere bijsturingen: betere overzichtsborden, extra pijlen, betere communicatie enz.

In een volgende fase wordt gedacht aan: toekomstige verbindingen weergeven zoals Stiemerroute en de twee geplande fietssnelwegen.

Investering

Totale budget moeilijk te bepalen

Financiële partners 100%: stad Genk
Indeling budget :
– in house kosten (mobiliteitsanalyse, aanbrengen signalisatie, communicatie…): NVT
– aanpassen van infrastructuur: toekomstige uitgaven
– ontwikkeling signalisatie: 15.000 euro
– social media campagne: 5.000 euro
– ontwikkeling routeplanner: onderdeel van een grotere opdracht

Initiatiefnemers

Stad Genk 

Contact

Michael Dhoore, Mobiliteitsschepen stad Genk Michael.Dhoore@genk.be

Marjan Frederix, Mobiliteitsdeskundige stad Genk Marjan.Frederix@genk.be

Locatie

Genk

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Genomineerde in de kijker: Genk #fietsgemeente

Document

Een evaluatiekader voor tijdelijke verkeersmaatregelen

Nieuws

Webinar ‘Evalueer je tijdelijke fietsinfrastructuur – COVID-19’