Webinar “Evalueer je tijdelijke fietsinfrastructuur”


Veel steden en gemeenten realiseerden tijdelijke fietsinfrastructuur of namen verkeersmaatregelen omwille van COVID-19. Veel van die maatregelen waren erop gericht voldoende ruimte te scheppen. In de eerste plaats voor voetgangers, maar ook voor het toegenomen fietsverkeer.

Hoe evalueer je het effect van die maatregelen? Hebben ze nut gehad? Wat kunnen we eruit leren voor het mobiliteitssysteem in het algemeen én het fietsverkeer in het bijzonder? Fietsberaad Vlaanderen wil steden en gemeenten ondersteunen in deze evaluatie. DirEngels (Transport & Mobility Leuven) is een Europese autoriteit op het vlak van mobiliteitsevaluatie. Hij maakte in opdracht van Fietsberaad Vlaanderen een  evaluatiekader op voor tijdelijke verkeersmaatregelen.

Om het evaluatiekader te leren gebruiken, organiseren we een nieuw webinar ‘Evaluatie van tijdelijke verkeersmaatregelen’. Je kan live volgen op donderdag 25 juni tussen 11u00 en 12u00.  Het webinar kan je helpen om na te gaan welk effect de maatregel had, of het al dan niet zinvol kan zijn hem te behouden of (ook) op andere plaatsen toe te passen. Ook voor tijdelijke verkeersmaatregelen die niets met COVID-19 te maken hebben, kan het kader zeker boeiend materiaal opleveren om het besluitvormingsproces op lokaal niveau te ondersteunen.

Programma

11u00 Welkom, aanleiding en introductie door Wout Baert (Fietsberaad Vlaanderen)
11u05 Telraam, laatste evoluties in de modalshift tijdens corona door Wouter Florizoone (Transport & Mobility Leuven)
11u15 Evaluatiekader, door Dirk Engels (Transport & Mobility Leuven)
11u40 Q&A over het evaluatiekader
12u00 Slot

Documentatie

Hier vind je het evaluatiekader en de powerpoint terug.
De opname van het webinar staat op het YouTube-kanaal van Fietsberaad Vlaanderen.

Meer nieuws

Fietsberaad Vlaanderen bundelt alle documentatie en praktische tips n.a.v. deze coronacrisis hier op één webpagina.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

1 op 3 bus- en tramgebruikers stapt over op de fiets

Nieuws

Benelux-ministers inspireren Europees fietsbeleid

Document

Maatschappelijk Relancecomité kiest voor de fiets