Fietsrugdekking en veilig linksafslaan in Hulste


Samenvatting

Bij het binnenrijden van de bebouwde kom van Hulste via de Kuurnsestraat gaat het tweerichtingsfietspad over in gemengd verkeer. Daarnaast wordt op dezelfde locatie ook een oversteek voorzien die de verbinding vormt met de kruisende trage weg. Om deze overgang veilig te organiseren en te voorkomen dat fietsers zich abrupt moeten mengen in het verkeer werd rugdekking voor de fietsers voorzien. Zo worden auto’s op het punt van samenkomst verplicht om af te remmen en links van de fietser te rijden. Deze inrichting geeft fietsers ook de mogelijkheid om op een veilige manier tot stilstand te komen voor het oversteken van de straat. Bovendien heeft de bebouwde kom op deze manier een poorteffect gekregen.

Projectomschrijving

De Kuurnsestraat in Harelbeke vormt de verbinding van Hulste naar het bovenliggend wegennet, de N36. In de Kuurnsestraat ter hoogte van de overgang tussen het buitengebied en de bebouwde kom gaat het tweerichtingsfietspad over naar fietssuggestiestroken aan weerszijden in gemengd verkeer en een parkeerstrook. De overgang van buitengebied naar bebouwde kom wordt ook gekenmerkt door een oversteek voor fietsers die aansluiting geeft op de kruisende trage weg. Dit punt maakt deel uit van de schoolfietsroutes naar de twee scholen in Hulste. De ene school bevindt zich iets verderop de Kuurnsestraat, de andere ligt in het centrum van Hulste en is bereikbaar via de trage wegen die langs de kerk naar de school leiden.

Om de snelheid van automobilisten te verlagen op de overgang naar bebouwde kom (gemengd verkeer met fietsers op de rijbaan) en om voldoende veiligheid te creëren voor overstekende fietsers is gebruik gemaakt van volgende elementen:

  • Een wegversmalling met paaltjes om automobilisten attent te maken op de overgang en op de fietsoversteek. Dit heeft een snelheidsremmend effect.
  • Een verkeersbord om de invoeging van fietsers aan te kondigen in combinatie met een verkeersbord voor de rijbaanversmalling.
  • Een verkeersbord om de oversteekplaats voor fietsers weer te geven.
  • Een verhoging die rugdekking geeft aan de fietser en de automobilist verplicht om ruimte te maken.

Betrokken partijen

Stad Harelbeke. Afstemming departement Grondgebiedszaken.

Jaar van uitvoering

Initieel werd de fietsrugdekking ingericht met verdrijvingsvlakken en paaltjes. De meer definitieve inrichting van deze overgang en kruising dateert van eind 2014/begin 2015.

Evaluatie

De fietsrugdekking en veilige oversteek wordt door de weggebruikers gewaardeerd. Zo kreeg de al vragen om ook op andere locaties in Harelbeke een dergelijke weginrichting te voorzien.

Deze inrichting heeft echter een bovengrens. Op de drukste momenten van de dag is er een lichte stremming van het gemotoriseerd verkeer zichtbaar ter hoogte van de inrichting. De gemeente krijgt hierover echter zelden tot nooit klachten. Het gaat hier dan ook om lokaal verkeer. Bij straten voor doorgaand verkeer is het namelijk moeilijk om een insnoering te voorzien, aangezien dit een impact heeft op de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer.

Het tweerichtingsfietspad beantwoordt niet aan de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen. De inrichting van de fietsoversteekplaats biedt samen met het lokaal karakter van de Kuurnsestraat eventueel de mogelijkheid om fietsers voorrang te geven. De rode slemlaag ter hoogte van de blokkenmarkering geeft op dit moment de foutieve indruk dat fietsers voorrang hebben.

Contact

Stad Harelbeke

Locatie

Kuurnsestraat Harelbeke (Hulste), op de overgang tussen buitengebied en bebouwde kom

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Rugdekking brengt fietsers veiliger in gemengd verkeer (Turnhout)

Praktijk

Rugdekking fietsers verhoogt veiligheid (Gembloux)