Praktijken

Met fiets naar de stad, verder met de buggy (Leuven)

De stad Leuven besloot in 2012 om bij de heraanleg van het Rector de Somerplein (het vroeger Fochplein) een gratis ondergrondse bewaakte fietsparkeergarage voor 550 fietsen te voorzien in combinatie met verschillende andere diensten. Een van die diensten is een buggypunt waar buggy's gratis kunnen worden uitgeleend. Het was toen uniek in Vlaanderen en meteen een schot in de roos.

Weesfietsen aanpakken met sociale economie (Sint-Niklaas)

De stad Sint-Niklaas pakt weesfietsen aan met sociale economie. Sinds 2010 heeft de stad namelijk een samenwerkingsovereenkomst met sociale werkplaats 'Den Azalee' voor het ophalen, stockeren en terugbezorgen, verkopen of afvoeren van weesfietsen. Dankzij deze samenwerking wordt de fietsparkeercapaciteit optimaal benut en verdwijnen achtergelaten fietsen uit het stadsbeeld.

Ruime fietsparkeerplaats aan openbaarvervoeras (Brasschaat)

De gemeente Brasschaat heeft heel wat fietsenstallingen geplaatst op centrale plaatsen in de gemeente, ook op plaatsen buiten het centrum in de nabijheid van haltes van het openbaar vervoer. Deze kwalitatieve fietsenstallingen zijn verlicht, overdekt en zo gelokaliseerd om het multimodaal transport (fiets en bus) significant te vergemakkelijken.

Fietsparkeren op straat a.d.h.v. fietsbeugels (Lier)

De wijk 't Looks, een woonzone in de historische binnenstad van Lier, werd in 2012 heraangelegd. Daarbij koos de stad ervoor om een groot aantal omgekeerde U-profielen (fietsbeugels) te plaatsen rond bomen, aan het uiteinde van parkeervakken en naast de gevels.

Investeren in veilige fietsenstallingen (Antwerpen)

Sinds 4 april 2011 is er in Antwerpen een nieuwe bouwcode van kracht waarin fietsparkeernormen werden opgenomen. Die code stelt dat bij elk (ver)bouwwerk waarvoor een vergunning nodig is, de initiatiefnemer kwaliteitsvolle fietsenstallingen dient te voorzien.