Superflitspaal voor de handhaving zone 30 (Gent)

Sinds oktober 2015 is een ruime zone 30 van kracht in de stad Gent. Die omvat het gehele gebied binnen de Stadsring (R40). Voor de handhaving van de snelheidsbeperking in deze uitgebreide zone 30 besliste de Stad om de Lidar of ‘superflitspaal’ in te schakelen. Dit is een geavanceerde flitspaal die snelheidsmetingen uitvoert aan de hand van een lasersysteem in plaats van radar. Dit laat toe om snelheden te meten in (nauwe) straten waar een gewone flitscamera hinder ondervindt van metalen (bvb. van de tram, geparkeerde auto’s enz.). De flitspaal verandert geregeld van plaats om de zone 30 zo volledig mogelijk te bestrijken.

Het gebruik van de superflitspaal werd drie maanden na de invoering geëvalueerd. Er werden 2.700 automobilisten geflitst en 180 rijbewijzen ingetrokken. Maar belangrijker is dat de flitspaal in diezelfde 3 maand voor een duidelijke terugloop van de snelheidsovertredingen heeft gezorgd. Op een eerste fietsas, de Bargiekaai, was er een terugval van 55% naar 18% overtredingen. Op de Coupure (ook een belangrijke fietsas) was er een terugval van 37% naar 2%! Grosso modo blijkt in januari 2016 dat op de plaatsen waar de Lidar aanwezig is 80% van de bestuurders niet sneller dan 37 km/u rijden. Een ander belangrijk resultaat was de toename van het draagvlak voor de snelheidsbeperking bij de stadsbewoners: ‘iedereen wil nu een dergelijke flitspaal in zijn straat’.

Superflitspaal Lidar in Gent

Initiatiefnemers

  • Stad Gent

Contact

Patty Delanghe

  • Stad Gent – Dienst Mobiliteit
  • patty.delanghe@stad.gent
  • 0473 / 40 47 43

Locatie

Gehele zone 30 in het centrum van Gent

Betrokken partijen

Een uitgebreid participatieproces was al aan de gang in het kader van de nieuwe mobiliteitsplan toen
de Lidar werd in gebruik genomen. De zone 30 is een speerpuntactie in het nieuwe plan. Dit proces
blijft voortgaan in 2016 en 2017.

De volgende partijen werden in dit project betrokken: de Mobiliteitsdienst Stad Gent, Politie Gent, Agentschap Wegen en Verkeer.

Evaluatie

Toch is er nog marge voor verbetering. Als de Lidar verdwijnt uit een buurt is er weer een tendens naar verhoging van de snelheden. In het algemeen verlagen de snelheden, maar er is zeker behoefte aan het consolideren van de goede resultaten of meer: het realiseren van een brede mentaliteitswijziging waarbij de Zone 30 een gewaardeerde evidentie wordt voor stadsbewoners en –bezoekers.

Om de handhaving efficiënter te maken zal de Lidar het gezelschap krijgen van soortgelijke, maar kleinere flitspalen, die minder opvallend en dus efficiënter zijn.

Investering

2015 – 2016

  • Aankoopprijs Lidar: 180 000 EUR

Dit vind je zeker ook interessant

Geldmuntstraat Brugge, een geslaagde uitvoering van gemengd verkeer binnen een zone 30-wijk

Document

Onderzoek: zone 30 beleid in Vlaamse steden en gemeenten