Kids on Wheels, meer kinderen op de fiets (Dendermonde)

‘Kids on Wheels’ is een initiatief van Jeugdopbouwwerk en Buurtsport, in samenwerking met de stad Dendermonde. Elke woensdagnamiddag wordt in de Serboswijk een sport- en spelaanbod voorzien. Daarbij wordt met name ook participatie nagestreefd van meer kwetsbare kinderen. Er bleek al snel dat de kinderen graag op de fiets wilden (met name die van de begeleiders). Vanuit die ‘lust om te fietsen’ ontstond een samenwerking van verschillende partijen om te zorgen voor een aanbod aan leenfietsen en -steps, waardoor zo veel mogelijk kinderen de mogelijkheid zouden krijgen om te fietsen of steppen.

Dankzij Volkswelzijn Dendermonde werd een locatie in de buurt ingericht tot fietsenatelier met ruimte voor stockage. Zo kwam een uitleendienst voor fietsen en steps tot stand. Kinderen die de geleende fiets zorgvuldig behandelen kunnen sparen voor een eigen fiets. Naast het ter beschikking stellen van de fietsen en steps is er ook opleiding in het (veilig) fietsen en het herstellen van fietsen.

Twee vliegen in één klap: sociale integratie en meer kinderen op de fiets!

Het project combineert twee doelstellingen. Enerzijds wordt aan kinderen de mogelijkheid geboden om veilig te leren fietsen/steppen, en fietsen en steps te herstellen. Anderzijds worden (vaak kwetsbare) kinderen beter geïntegreerd in hun leefomgeving via een gemeenschappelijke sport- en spelbeleving. Hun verantwoordelijkheidszin wordt tenslotte gestimuleerd omdat ze de hoede krijgen over een leenfiets die ze eventueel kunnen verwerven.

Kids on Wheels

Initiatiefnemers

  • Jeugdopbouwwerk
  • Buurtsport
  • Stad Dendermonde

Contact

Karel Brits

  • Mobiliteitsambtenaar
  • 052-25 11 42
  • mobiliteit@dendermonde.be

Locatie

Dendermonde

Betrokken partijen

De ouders (en andere buurtbewoners) worden zijdelings betrokken bij het project. Op regelmatige
tijdstippen wordt er een extra activiteit gekoppeld aan de gewone werking. Op die activiteiten worden
ouders uitgenodigd en helpen zij mee. Bij de opendeurdag werden wafels gebakken. Geregeld springt ook
een ouder of andere volwassene binnen voor een praatje of om gebruik te maken van het werkmateriaal.
De signalen voor de nood aan dit project kwamen vooral vanuit buurtsport. De buurtsportwerker
constateerde dat vele kinderen gek waren op fietsen, maar het niet konden of geen fiets ter beschikking
hadden. Vanuit die hoek is de bal aan het rollen gegaan.

Evaluatie

Het project kreeg een nominatie in het kader van de Ethias ‘Prevention Awards’. In het kader van de Ronde van Grembergen , die altijd in het teken staat van een goed doel, kreeg het project extra centen voor de werking.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Verkeersles voor jonge fietsers met VR-bril

Praktijk

Kinderfietsdeelsystemen zorgen voor kwalitatieve kinderfiets op maat

Praktijk

“Geef Fietsers de Ruimte” trekt aandacht (Mol)