Praktijken

Alle fietsers tegelijkertijd groen (Hasselt)

In Hasselt zijn als proefproject meerdere verkeerslichtenregelingen op de Groene Boulevard zodanig ingesteld dat de fietsers in elke cyclus tegelijk groen krijgen in alle richtingen: Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG). Voor fietsers die het kruispunt tweemaal dwarsen, resulteert dit in een gemiddelde wachttijd die significant lager ligt dan bij een klassieke regeling  en door het vermijden van conflicten met gemotoriseerd verkeer wordt de verkeerssituatie voor fietsers veel veiliger. Dit past binnen de mobiliteitsvisie van de stad Hasselt waarin het gebruik van fietsen wordt gepromoot.

Fietsvriendelijke snelheidsremmende maatregelen

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema. Omdat de snelheid van gemotoriseerd verkeer hierin een belangrijke rol blijkt te spelen, wordt reeds sinds een aantal jaren ingezet op manieren waarop de gereden snelheid kan verlaagd worden, fysieke snelheidsremmende maatregelen (drempels, wegversmallingen, asverschuivingen, ) zijn daar een voorbeeld van.

Fietscontroles verhogen veiligheid fietser

Fietscontroles kunnen op twee manieren opgevat worden. Enerzijds zijn er de fietscontroles die de lokale politie uitvoert om gestolen fietsen te traceren. Anderzijds zijn er de fietscontroles die uitgevoerd worden om te controleren of de fiets wel volledig in orde is.

Met fiets naar de stad, verder met de buggy (Leuven)

De stad Leuven besloot in 2012 om bij de heraanleg van het Rector de Somerplein (het vroeger Fochplein) een gratis ondergrondse bewaakte fietsparkeergarage voor 550 fietsen te voorzien in combinatie met verschillende andere diensten. Een van die diensten is een buggypunt waar buggy's gratis kunnen worden uitgeleend. Het was toen uniek in Vlaanderen en meteen een schot in de roos.

Weesfietsen aanpakken met sociale economie (Sint-Niklaas)

De stad Sint-Niklaas pakt weesfietsen aan met sociale economie. Sinds 2010 heeft de stad namelijk een samenwerkingsovereenkomst met sociale werkplaats 'Den Azalee' voor het ophalen, stockeren en terugbezorgen, verkopen of afvoeren van weesfietsen. Dankzij deze samenwerking wordt de fietsparkeercapaciteit optimaal benut en verdwijnen achtergelaten fietsen uit het stadsbeeld.

Ruime fietsparkeerplaats aan openbaarvervoeras (Brasschaat)

De gemeente Brasschaat heeft heel wat fietsenstallingen geplaatst op centrale plaatsen in de gemeente, ook op plaatsen buiten het centrum in de nabijheid van haltes van het openbaar vervoer. Deze kwalitatieve fietsenstallingen zijn verlicht, overdekt en zo gelokaliseerd om het multimodaal transport (fiets en bus) significant te vergemakkelijken.

Fietsparkeren op straat a.d.h.v. fietsbeugels (Lier)

De wijk 't Looks, een woonzone in de historische binnenstad van Lier, werd in 2012 heraangelegd. Daarbij koos de stad ervoor om een groot aantal omgekeerde U-profielen (fietsbeugels) te plaatsen rond bomen, aan het uiteinde van parkeervakken en naast de gevels.