Fietsbeleidsplannen ter versterking van het lokale fietsbeleid van gemeenten – voorbeeld Gooik


Samenvatting

In heel wat gemeenten in Vlaanderen staat fietsbeleid nog onvoldoende op de radar van de lokale besturen. De gemeente Gooik nam het initiatief om een lokaal fietsbeleidsplan te maken dat ertoe moet leiden dat meer burgers, zeker ook voor functionele korte verplaatsingen, overschakelen op de fiets.

Projectomschrijving

Het fietsbeleidsplan is meer dan een fietspadenplan. Het legt zich toe op de opmaak en verbetering van een lokaal functioneel fietsroutenetwerk (LFF), creëert een visie op fietsparkeren en vormt een aanzienlijke stimulans om meer te fietsen tussen deelkernen en attractiepolen in de landelijke omgeving.

Het LFF realiseert op korte en middellange termijn een stevige upgrade van de fietsvoorzieningen door niet alleen betere fietspaden aan te leggen, maar ook gebruik te maken van fietsstraten, fietszones en de uitbreiding van zone 30-gebieden tot een groot deel van de dorpskernen. Trage wegen worden waar mogelijk aanvullend gebruikt om aantrekkelijke autoluwe verbindingen te leggen. Door de integrale benadering worden de prioriteiten duidelijk en heeft de gemeente een houvast om daadwerkelijk de focus te behouden op verbindingen die het zinvolst zijn voor de burgers. De meeste scholen bevinden zich in de dorpskernen; door deze kernen te verbinden krijgen kinderen ook veilige routes naar hun school.

Door het fietsbeleidsplan is er algemeen meer aandacht voor duurzame verplaatsingen en werden ook andere overheden gestimuleerd om missing links op hun netwerk weg te werken.

Betrokken partijen

De eerste stap bestond uit een bijeenkomst van geïnteresseerde burgers en een enquête om de belangrijkste knelpunten te verzamelen. Gooik beschikte al over een Verkeersplatform met burgers. Dat werd naar aanleiding van de opmaak van het fietsbeleidsplan uitgebreid en een aantal leden ervan werden afgevaardigd naar een focusgroep van burgers. Die werkte het lokaal functioneel fietsroutenetwerk (LFF) uit en formuleerde voorstellen om de belangrijkste knelpunten weg te werken. Hierdoor groeide het draagvlak voor gedurfder maatregelen als het invoeren van fietsstraten en het fors uitbreiden van zone 30 in de dorpskernen. Ook bij de politici groeide zo het draagvlak voor ambitieuzer fietsbeleid. Het LFF heeft sterk bijgedragen tot het stellen van prioriteiten. De discussie waar er wel fietsstraten moesten komen en waar niet, was niet altijd gemakkelijk. Het lokaal fietsroutenetwerk voorkwam dat er kriskras fietsstraten aangelegd werden, maar gaf ze een plaats op routes in het netwerk.
De analyse van fietsenstallingen is grondig gevoerd, ook met de focusgroep. Er kwamen afspraken over normering, locaties en hoeveelheden en het idee ontstond dat de gemeente een groepsaankoop zou organiseren in samenwerking met lokale handelaars.
Met andere overheden is er regelmatig overleg geweest over belangrijke missing links in het BFF. Kiezen tussen een duur project met onteigeningen en subsidies (BFF) en een snellere en goedkopere aanleg die niet helemaal aan de normen voldoet, was niet altijd gemakkelijk. In een landelijke omgeving met een lager fietspotentieel leeft het gevoel dat een pragmatische, snellere en goedkopere oplossing soms te verkiezen is boven een moeilijk, traag en duur project.
Het ontbreken van een fietssnelweg vanuit het Pajottenland richting Brussel was een veel gehoorde en steeds terugkerende klacht. De provincie heeft dan samen met de gemeente een tussenoplossing bedacht, zijnde een snelfietsroute die gebruik maakt van bestaande trage en andere wegen. (Volle Gaasroute) De plannen hiervoor zijn lopende.

Evaluatie

In Gooik waren er al plannen om naar aanleiding van een groot ruilverkavelingsproject bijkomende fietsroutes te creëren. Er waren projecten gepland en lopende, maar de globale visie ontbrak. Daarom nam de gemeente het initiatief om samen met het studiebureau A2Bmobility het fietsbeleidsplan op te stellen. Scholen werden nauw betrokken bij de opmaak ervan. De burgers waren vertegenwoordigd via de focusgroep en het Verkeersplatform.

Investering

2021-2025

 • Totale budget: € 1.000.000 (voor uitvoering van de plannen)
 • Financiële partners:
  • Vlaamse overheid (in geval van BFF-projecten)
  • Provincie (Volle Gaasroute)
 • Indeling budget: vooral fietspaden gezien de grote nood.

Initiatiefnemers

 • Gemeente Gooik, mobiliteit

Contact

 • Simon De Boeck – Schepen van Mobiliteit, simon.deboeck@gooik.be
 • Lucy Simon – Mobiliteitsambtenaar, lucy.simon@gooik.be
 • Dirk Dedoncker – Adviseur mobiliteit en participatie studiebureau, A2Bmobility dirk@a2bmobility.be

Locatie

Gooik Gemeentehuis – Google Maps

Dit vind je zeker ook interessant

Magazine

Lees ons magazine Sterk Fietsbeleid van december 2021

Praktijk

Een lokaal fietsnetwerk voor de gemeente Brakel

Praktijk

Renovatie Varensbrug met veilig en comfortabel fietspad