Minister Peeters formuleert een fietsambitie


Vlaams minister Lydia Peeters stelde vandaag een nieuwe fietsambitie voor. Daarin benadrukt ze de toegenomen diversiteit op het fietspad en het stijgende fietsverkeer in Vlaanderen. De minister ziet nog een grote groeimarge en wil die benutten. “Het vorige fietsbeleidsplan uit 2016 is achterhaald. Met deze nieuwe ambitie wil ik het pad effenen voor een straatbeeld waarin fietsers en andere actieve weggebruikers een hoofdrol spelen”, zegt minister Peeters. De minister formuleert de ambitie dat meer dan 30% van de verplaatsingen met de fiets worden afgelegd en dat “moordstrookjes voorgoed tot het verleden behoren.”

Ambities voor 2040

De fietsambitie die Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters al een tijdje geleden op de Vlaamse Regering voorlegde, heeft 2040 als horizon. De Vlaamse overheid investeert tussen 2019 en 2024 ongeveer 1,4 miljard euro in veilige en comfortabele fietspaden. Dat investeringsritme wil de minister graag aanhouden: “We werken hard op het terrein en de realisaties worden stilaan zichtbaar. Kwaliteitsvolle infrastructuur is een basisvereiste voor veilig fietsverkeer en daarom moeten we ernaar streven om het investeringsritme van jaarlijks minimaal 300 miljoen euro aan te houden.”

De fietsambities schetsen een toekomstbeeld van hoe fietsen er in 2040 zou kunnen uitzien. Niet alle ambities zijn volledig of onmiddellijk en overal realiseerbaar, maar door ze als streefdoelen voorop te stellen, willen we het fietsbeleid inspireren, uitdagen en richting geven. De minister wil dat in 2040 iedereen toegang heeft tot een (deel)fiets en kan iedereen veilig en comfortabel fietsen, ongeacht leeftijd, gender, sociale klasse, cultuur of gezondheid. Woonkernen, scholen, hotspots en grote tewerkstellingspolen moeten veilig en vlot bereikbaar met de fiets. Hoppinpunten moeten dan garanderen dat vlot overstappen tussen openbaar vervoer en de deelfiets mogelijk wordt. Ook rond fietslogistiek formuleert de ambitie ideeën dat ook pakjes de “last mile” meer met de fiets afleggen. De logistieke sector moet dus meewerken aan de modal shift.

Samenwerking en concrete plannen

De fietsambitie moet nog verder worden uitgewerkt met de andere overheden. De provincies en steden en gemeenten worden binnenkort door de minister geïnformeerd over de nieuwe ambitie. In ieder geval zal de realisatie van de ambitie samenwerking vragen tussen alle overheden en stakeholders. In een eerste reactie benadrukt de Fietsersbond alvast om de ambitie en plannen in overleg concreet te maken.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Autoparking Sint-Michiels Gent wordt fietsenparking tijdens evenementen

Nieuws

EU Fietsconferentie in Hasselt – Fietsen op Europees niveau in de schijnwerpers

Nieuws

UGent zoekt gastprofessor voor leerstoel Fiets