Vlaamse subsidies in toolbox duurzame mobiliteit (COVID-19)


Fietsers bevorderen doorstroming

Steden en gemeenten vrezen voor verkeersproblemen wanneer alle bedrijven weer volop opgestart zijn. De onderbenutting van openbaar vervoer in combinatie met hoger autogebruik kunnen bovendien voor onveilige situaties zorgen voor fietsers en voetgangers. Daarom beslisten gemeenten in heel Vlaanderen al om fietsers meer en veiligere ruimte te geven. Meer fietsers betekent immers betere doorstroming voor wie toch met de auto gaat.

Vlaamse subsidies & toolbox duurzame mobiliteit

In een speciale toolbox bundelt de Vlaamse overheid verschillende opties voor duurzame aanpassingen. Daarnaast krijgen gemeentebesturen ook alle informatie om de nieuwe maatregelen in overeenstemming met de wetgeving aan te pakken. Om deze inspanningen kracht bij te zetten, beslist de Vlaamse overheid om steden en gemeenten een subsidie toe te kennen voor (tijdelijke) maatregelen die fietsers en voetgangers meer ruimte geven. Gemeenten moeten de subsidie, met een maximum van 7.000 euro, aanvragen vóór 15 juni 2020. De subsidie geldt voor 50% van de kosten voor wegmarkeringen, verkeersborden, wegmeubilair en plaatsingskosten voor: 

 En er is nog meer. Wat te denken van subsidies voor: 

Ten slotte ondersteunt de Vlaamse overheid nog met  

 Met al deze initiatieven biedt Vlaanderen een duidelijke incentive voor lokale besturen om versneld werk te maken van de toekomstgerichte mobiliteitsplannen die al op de planning stonden. 

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Deelbakfietsen en gratis blue-bikes in Leuven

Document

Een evaluatiekader voor tijdelijke verkeersmaatregelen

Nieuws

Webinar “Evalueer je tijdelijke fietsinfrastructuur”