Fietszones geven iedereen meer ruimte (COVID-19)


Van Fietsstraat naar Fietszone

De fietsstraat kennen we in Vlaanderen al even. En sinds 1 juli 2019 laat de wegcode ook het invoeren van een fietszone toe. Net als bij een blauwe zone, of een zone 30 is het een aaneenschakeling van straten waar de wetgeving op fietsstraten van toepassing is.

Meer ruimte voor iedereen

In een klassiek stedelijk scenario is er vaak niet genoeg ruimte om iedereen voldoende en veilige ruimte te geven. Een fietszone lost dat op waardoor voetgangers een ruime stoep krijgen en fietsers de straat veilig kunnen delen met motorvoertuigen in een snelheidsregime van 30 km/u.

De stad Kortrijk realiseerde als eerst een fietszone in het volledige stadscentrum. Ook het kleinere Aarschot had snel een fietszone in een beperkt deel van het stadscentrum. De stad Mechelen heeft momenteel de grootste fietszone in de volledige historische binnenstad.

In een fietszone geldt, zoals in een fietsstraat, een snelheidslimiet van 30 km/u, wat ideaal is voor een stadskern. Maar ook voor woonzones en woonwijken in dorpen en buiten het stadshart zijn ze ideaal. In Covid-19 tijd bieden ze daar een veilige alternatieve route voor de fietspaden die voor social distancing vaak te smal zijn. Zelfs in Nederland wordt over de breedte van de fietspaden nog grondig nagedacht.

In vergelijking met de aanleg van een fietspad is de installatie van een fietszone relatief goedkoop. Kiezen voor rood asfalt is het beste idee, maar in de basis is duidelijke signalisatie met borden al voldoende.

Vetergang

In een fietszone is het verboden voor gemotoriseerd verkeer om fietsers in de halen. Dat geeft ook meer ruimte aan jongere, onervaren fietsers en iets minder stabiele oudere fietsers, die allen een grotere vetergang hebben.
Die troef heeft Wijnegem overtuigd om als eerste gemeente in de hele Antwerpse regio een definitieve fietszone in zijn dorpskern in te richten om het fietsverkeer naar school veiliger te laten verlopen. Autoverkeer naar school wordt afgeleid naar verder gelegen parkings.

Tijdelijke fietszones en proefopstellingen

De stad Tongeren richt een fietszone in vanaf juni. Met een grote communicatiecampagne en een goed opgepikt persbericht weet heel het land ervan. En andere gemeenten volgen. Zo heeft het dorp Werchter momenteel een fietszone in proefopstelling lopen tot eind september. Met een goede politieverordening, tijdelijke verkeersborden en heldere communicatie zet de gemeente meteeen een grote stap om fietsers en voetgangers beter te beschermen.

Dit vind je zeker ook interessant

Enorme toename op fietssnelwegen Vlaams-Brabant (COVID-19)

Nieuws

Gent maakt spitspunten voor woon-werkverkeer

Nieuws

Fietsverkeer in de lift: VAB telt meer fietsers na eerste versoepeling maatregelen