Ruimte voor fietsers aan verkeerslichten (COVID-19)


Fietsfiles vermijden

In normale omstandigheden hebben fietsers meestal genoeg plaats aan verkeerslichten om zich naast en achter elkaar op te stellen. Social distancing-maatregelen maken echter dat er minder fietsers tegelijk kunnen oversteken. Enkele oplossingen om lange en onveilige fietsfiles te vermijden.

30 km/u in de bebouwde kom

Verlaag de snelheid in de bebouwde kom naar 30 km/u of lager. Hierdoor ontstaat er een groter netwerk van bruikbare fietsroutes. Met meer keuze qua routes verspreiden fietsers zich over een grotere oppervlakte waardoor er meer ruimte komt op de bestaande fietsroutes. Brussel vormde om die reden alle straten binnen de Kleine Ring om tot woonerf waar een maximumsnelheid van 20 km/u geldt. Lees hier meer in detail over stappen en trappen in woonervern.

Verkeerslichten anders afstellen

Stel verkeerslichten anders in. Geef fietsers meer tijd om over te steken. Voorzie in elke cyclus meerdere momenten groen voor fietsers om te vermijden dat ze op een hoopje moeten staan wachten.

Zet waar mogelijk verkeerslichten op knipperstand, zodat fietsers minder stilstaan. En geef fietsers op meer plaatsen voorrang. Maak een vierkant groen aan grote kruispunten, zodat fietsers zich massaal kunnen verspreiden op korte tijd.

Veralgemeen rechtsaf of rechtdoor vrij door rood voor fietsers. Dit is waarschijnlijk de eenvoudigste manier om wachtrijen aan verkeerslichten te vermijden. Uit onderzoek van VIAS blijkt dat er geen verhoogd risico op ongevallen is. Raadpleeg de aanpak in het Vademecum Fietsvoorzieningen (p. 58).

Meer ruimte maken

Toch zullen fietsers ook her en der moeten wachten. Help hen met 1,5 meter-markering op fietspaden en opstelvakken voldoende afstand te houden. Daarnaast is het mogelijk om meer ruimte te creëren met eenvoudige ingrepen. Denk maar aan de Belgische trots, de frietzak, maar ook de banaan.

Maak OFOS, opgeblazen fietsopstelvakken, dubbel zo groot als nu. Door de bestaande vakken ruimer te maken, kunnen meer fietsers zich veilig opstellen. Deinze toont alvast hoe het moet.

Verf op kruispunten waar meerdere fietspaden samenkomen kruizen op de grond. Zo zijn fietsers minder geneigd om zich daar op te stellen en blijven fietspaden vrij voor kruisende fietsers die groen hebben. Check: Meer ruimte voor fietsers p38 (kruisende fietsers) via Fietsberaad Nederland.

Schakel de drukknoppen aan verkeerslichten (beg-buttons) uit. Ze discrimineren voetgangers en fietsers en zijn ideaal om besmettingen over te dragen. Vraag er ook zeker naar bij het Vlaamse Gewest dat de verkeerslichten op gewestwegen beheert.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

1 op 3 bus- en tramgebruikers stapt over op de fiets

Nieuws

Benelux-ministers inspireren Europees fietsbeleid

Document

Maatschappelijk Relancecomité kiest voor de fiets